Bekanta dig närmare och ta i bruk stödmaterialet för planeringen av undervisningen enligt verksamhetsområde (pdf-filen öppnas i ett nytt fönster). Pusselmodellen har fem verksamhetsområden i enlighet med läroplanen och det andra delområdet är språk och kommunikation..

Språk och kommunikation

Utgångspunkten för lärande är att skapa växelverkan och övning i att förstå och producera kommunikation som bygger på växelverkan. Målet är att eleven ska kommunicera med sin omgivning, bli förstådd och själv förstå andra elever och vuxna.

I en tillgänglig kommunikationsmiljö används kommunikationsmetoder som stöder och ersätter talet, såsom bilder och stödtecken. Den vuxnas förmåga att vara intresserad, svara på interaktionsinitiativ och ge eleven tid att berätta gör det möjligt att främja elevens språk och kommunikationsfärdigheter.

Eleverna lär sig språk och kommunikation med hjälp av modellen som kommunikationspartnern visar. Med modellering avses att kommunikationspartnern visar modell för hur hjälpmedel för kommunikation används genom att själv använda det när eleven ser på. Man övar på färdigheter i alla vardagliga situationer.

Språk och kommunikation delas in i delområdena:

  • Ömsesidighet i interaktionssituationer
  • Användning av kommunikationsmetoder och språkfärdigheter
  • Förstå tal och språk
  • Uttrycksförmåga

Bekanta dig med Pusselmodellen och ta i bruk materialet (PDF-filen öppnas i ett nytt fönster). Pusselmodellen har fem verksamhetsområden med 22 underrubriker, och i dem ingår fler än 260 mer detaljerade ämneshelheter, exempel och tips att ta i beaktande vid bland annat dokumentationen av IP-målen.

Pusselmodellen består av fem verksamhetsområden: motoriska färdigheter, språk och kommunikation, sociala färdigheter, kognitiva färdigheter och färdigheter i dagliga rutiner.

Vill du veta mer om undervisning enligt verksamhetsområde?

Valteri center för lärande och kompetens erbjuder konsultationstjänster och handleder undervisning enligt verksamhetsområde. Bekanta dig med våra tjänster till kommuner och skolor.