Palapelimalli on Valteri-koulun opetussuunnitelman tukimateriaali toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen suunnitteluun (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen). Palapelimallissa on opetussuunnitelman mukaisesti viisi toiminta-aluetta, joista tässä tutustutaan Kieli ja kommunikaatio -osuuteen.

Kieli ja kommunikaatio

Oppimisen lähtökohtana on vuorovaikutuksen muodostuminen ja sen pohjalle rakentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuottamisen harjoittelu. Tavoitteena on, että oppilas on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää itsekin muita oppilaita ja aikuisia.

Esteettömässä kommunikointiympäristössä käytetään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia. Aikuisen taito olla kiinnostunut, vastata vuorovaikutusaloitteisiin ja antaa oppilaalle aikaa kertomiseen mahdollistaa oppilaan kielen ja kommunikointitaitojen edistymisen.

Kieltä ja kommunikointia opitaan kommunikointikumppanin antaman mallin avulla. Mallittamisella tarkoitetaan sitä, että kommunikointikumppani antaa mallia kommunikoinnin apuvälineen käyttämisestä käyttämällä sitä itse oppilaan seuratessa. Taitoa harjoitellaan kaikissa arjen tilanteissa.

Kieli ja kommunikaatio toiminta-alue jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

  • Vastavuoroisuus vuorovaikutustilanteissa
  • Kommunikointikeinojen käyttäminen ja kielen käyttötaidot
  • Puheen ja kielen ymmärtäminen
  • Ilmaiseminen.

Tutustu ja ota Palapellimalli käyttöösi (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen).
Palapelimallissa on viiden toiminta-alueen alla 22 alaotsikkoa ja niissä yli 260 tarkempaa aihekokonaisuutta, esimerkkejä ja vinkkejä huomioitavaksi mmm. HOJKS-tavoitteiden kirjaamiseen.
Palapelimalli koostuu viidestä toiminta-alueesta: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäisten toimintojen taidot.Palapelimalli koostuu viidestä toiminta-alueesta: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäisten toimintojen taidot.

Haluatko tietää lisää toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta?

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa konsultatiivisia palveluja ja ohjausta toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen. Tutustu palveluihimme kunnille ja kouluille ja ota yhteyttä.