Bekanta dig närmare och ta i bruk stödmaterialet för planeringen av undervisningen enligt verksamhetsområde (PDF-filen öppnas i ett nytt fönster). Pusselmodellen har fem verksamhetsområden i enlighet med läroplanen och det fjärde delområdet är kognitiva färdigheter.

Kognitiva färdigheter

Undervisningen ska stöda utvecklingen av processer som relaterar till lärandet, minnet och tänkandet. Målet med lärandet är att eleven aktiverar sig och lär sig att använda sina sinnen för att uppfatta den omgivande verkligheten.

Lärandet av kognitiva färdigheter ska omfatta stimulering och övning av sinnena, delområden som främjar lärandet av val, klassificering, problemlösning och besluts¬fattande samt orsakssamband. Målet med lärandet är att utveckla grundläggande färdig¬heter i läsning, skrivning och matematiska färdigheter. Läroämnenas innehåll kan ge material till lärandet av kognitiva färdigheter. I lärsituationerna och planeringen av undervisningen beaktas elevens individuella sätt och möjligheter att använda olika sinneskanaler och sensorisk information.

Kognitiva färdigheterna delas in i delområdena:

  • Sensorisk verksamhet
  • Slutledningsfärdigheter
  • Minne
  • Fonologisk medvetenhet (d.v.s. språklig medvetenhet)
  • Grundläggande färdigheter för att lära sig läsa och skriva
  • Grundläggande färdigheter och kunskaper i matematik
  • Verksamhetsstyrning

Bekanta dig med Pusselmodellen och ta i bruk materialet (PDF-filen öppnas i ett nytt fönster). Pusselmodellen har fem verksamhetsområden med 22 underrubriker, och i dem ingår fler än 260 mer detaljerade ämneshelheter, exempel och tips att ta i beaktande vid bland annat dokumentationen av IP-målen.

Pusselmodellen består av fem verksamhetsområden: motoriska färdigheter, språk och kommunikation, sociala färdigheter, kognitiva färdigheter och färdigheter i dagliga rutiner.

Vill du veta mer om undervisning enligt verksamhetsområde?

Valteri center för lärande och kompetens erbjuder konsultationstjänster och handleder undervisning enligt verksamhetsområde. Bekanta dig med våra tjänster till kommuner och skolor.