JNCL -lasten ja -nuorten elinikäisen oppimisen ja kasvun tukeminen

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri osallistui vuosina 2014-2017 ERASMUS+ ”Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis and Education”-hankkeeseen. Vasta ilmestyneessä Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Childhood Dementia and Education –kirjassa kuvataan JNCL-tautia ja sen monia ilmenemismuotoja ja oireita, mutta kirjan ydin on opetuksellisissa ja kasvatuksellisissa menetelmissä elinikäistä oppimista tukien.