Bekanta dig närmare och ta i bruk stödmaterialet för planeringen av undervisningen enligt verksamhetsområde (PDF-filen öppnas i ett nytt fönster). Pusselmodellen har fem verksamhetsområden i enlighet med läroplanen och det femte delområdet är färdigheter i dagliga rutiner.

Färdigheter i dagliga rutiner

Färdigheter i dagliga rutiner innebär de färdigheter som människan behöver i sin vardag. Eleven övar i olika dagliga återkommande situationer på mål inom de olika verksamhetsområdena; motoriska, språkliga och kommuni¬kativa samt sociala och kognitiva färdigheter. Dessa färdigheter stärker elevens möjlighet att vara en aktiv aktör i sitt eget liv.

Målet med färdigheterna i dagliga rutiner är att eleven ska kunna identifiera de saker och stunder där hen behöver hjälp och de saker som hen behärskar själv. Målet är att eleven ska lära sig att agera så självständigt som möjligt i sin vardag. Det är viktigt att hitta färdigheter som ger eleven ”jag kan”-upplevelser.

Färdigheter i dagliga rutiner delas in i delområdena:

  • Hälsa och säkerhet
  • Vardagsfärdigheter
  • Färdigheter i hemmet
  • Att röra sig i omgivningen
  • Fritidssysslor

Bekanta dig med Pusselmodellen och ta i bruk materialet (PDF-filen öppnas i ett nytt fönster). Pusselmodellen har fem verksamhetsområden med 22 underrubriker, och i dem ingår fler än 260 mer detaljerade ämneshelheter, exempel och tips att ta i beaktande vid bland annat dokumentationen av IP-målen.

Pusselmodellen består av fem verksamhetsområden: motoriska färdigheter, språk och kommunikation, sociala färdigheter, kognitiva färdigheter och färdigheter i dagliga rutiner.

Vill du veta mer om undervisning enligt verksamhetsområde?

Valteri center för lärande och kompetens erbjuder konsultationstjänster och handleder undervisning enligt verksamhetsområde. Bekanta dig med våra tjänster till kommuner och skolor.