Bekanta dig närmare och ta i bruk stödmaterialet för planeringen av undervisningen enligt verksamhetsområde (PDF-filen öppnas i ett nytt fönster). Pusselmodellen har fem verksamhetsområden i enlighet med läroplanen och det tredje delområdet är sociala färdigheter.

Sociala färdigheter

Målet för lärandet är att eleven ska arbeta i grupp samt utvecklas i att delta i verksamheten. Undervisningen omfattar agerande i olika miljöer som är betydelsefulla för elevens liv. Till de sociala färdigheterna hör också övning i interaktions- och emotionella färdigheter. Då eleven erbjuds upplevelser där hen kan lyckas genom försök i trygg omgivning stöds elevens självkännedom och vilja att delta.

Då sociala färdigheter övas beaktas helheten: verksamhet som är meningsfull för elevens utveckling, övning av färdigheter som främjar funktionsförmågan och stöder eleven att delta och ansluta till verksamheten samt lösningar i anknytning till lärmiljö och verksamhetsmodeller.

Sociala färdigheterna delas in i delområdena:

  • Förmåga att arbeta i grupp
  • Emotionella färdigheter och självregleringsfärdigheter

Bekanta dig med Pusselmodellen och ta i bruk materialet (PDF-filen öppnas i ett nytt fönster). Pusselmodellen har fem verksamhetsområden med 22 underrubriker, och i dem ingår fler än 260 mer detaljerade ämneshelheter, exempel och tips att ta i beaktande vid bland annat dokumentationen av IP-målen.

Pusselmodellen består av fem verksamhetsområden: motoriska färdigheter, språk och kommunikation, sociala färdigheter, kognitiva färdigheter och färdigheter i dagliga rutiner.

Vill du veta mer om undervisning enligt verksamhetsområde?

Valteri center för lärande och kompetens erbjuder konsultationstjänster och handleder undervisning enligt verksamhetsområde. Bekanta dig med våra tjänster till kommuner och skolor.