Palapelimalli on Valteri-koulun opetussuunnitelman tukimateriaali toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen suunnitteluun (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen). Palapelimallissa on opetussuunnitelman mukaisesti viisi toiminta-aluetta, joista tässä pääset tutustumaan Kognitiivisiin taitoihin.

Kognitiiviset taidot

Opetuksen tulee tukea oppimiseen, muistamiseen ja ajattelemiseen liittyvien prosessien kehittymistä. Oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen.

Kognitiivisten taitojen oppimisen tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon sekä syy-seuraussuhteen oppimista edistäviä osa-alueita. Oppimisen tavoitteena on kehittää lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen perusvalmiuksia. Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada aineistoa kognitiivisten taitojen oppimiseen. Oppimistilanteissa ja opetuksen suunnittelussa huomioidaan oppilaan yksilölliset tavat ja mahdollisuudet käyttää eri aistikanavia ja aistinvaraista tietoa.

Kognitiiviset taidot jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin:

  • Aistinvarainen toiminta
  • Päättelytaidot
  • Muisti
  • Fonologinen eli kielellinen tietoisuus
  • Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen perusvalmiudet
  • Matemaattiset perusvalmiudet ja -taidot
  • Toiminnanohjaus.

Tutustu ja ota Palapellimalli käyttöösi (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen).
Palapelimallissa on viiden toiminta-alueen alla 22 alaotsikkoa ja niissä yli 260 tarkempaa aihekokonaisuutta, esimerkkejä ja vinkkejä huomioitavaksi mmm. HOJKS-tavoitteiden kirjaamiseen.Palapelimalli koostuu viidestä toiminta-alueesta: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäisten toimintojen taidot.Palapelimalli koostuu viidestä toiminta-alueesta: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäisten toimintojen taidot.

Haluatko tietää lisää toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta?

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa konsultatiivisia palveluja ja ohjausta toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen. Tutustu palveluihimme kunnille ja kouluille ja ota yhteyttä.