Oppimisen tuen matkalla – Valtion erityiskouluista Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriksi

Valteri-koulu perustettiin elokuun 1. päivä vuonna 2015. Sitä ennen valtion erityiskoulut muodostivat yhteistyöverkoston, jota nimitettiin Valteri-verkostoksi. 2020-luvun vaihteessa tutkittaessa jossain määrin tilastoituja oppilasmääriä ja niin kutsuttuja oppilaiden tulosyitä vuosikymmeniä taaksepäin…

Toiminnallisen näön arviointi

Toiminnallisen näön arvioinnilla on mahdollista lisätä ymmärrystä oppilaan yksilöllisestä näönkäytöstä ja tukea näönvaraista tiedonsaantia monipuolisesti.  Arvioinnin pohjalta voidaan muokata hänen opiskelumateriaaliaan, toimintaympäristöään ja löytää hänelle itsenäistä toimintaa tukevia menetelmiä. Joillakin…

Koululaisen hyvä päivä

Jokainen koululainen toivoo, että koulupäivästä tulisi hyvä. Samaa toivovat heidän läheisensä sekä koulun työntekijät. Päivät vaihtelevat, joskus riittävän hyvä koulupäivä on se hankaliakin hetkiä sisältänyt päivä. Koululaisen päivä on täynnä…

Varhaiskasvatuksen Resetti-perheryhmä tukee lasten kasvua haastavissa kehitysvaiheissa yhdessä vanhempien ja ammattilaisten kesken

Jokaisen lapsen kasvuun kuuluu välillä myös haastavia kehitysvaiheita. Ne ovat tärkeitä, sillä haastavien kehitysvaiheiden kautta tapahtuu kasvua ja uuden oppimista. Haastava vaihe kuormittaa kuitenkin lasta, vanhempia ja koko perhettä. Haasteet näkyvät myös…

Konduktiivinen pedagogiikka – liikuntavammaisen oppilaan kokonaisvaltaista oppimista lähikehityksen vyöhykkeellä

Syntymähetkellä liikuntavammaisen ja ei-liikuntavammaisena syntyneen lapsen mahdollisuudet ovat samat, mutta heti ensi minuuteista lähtien ero kehityksen monimutkaisella matkalla alkaa kasvaa. Tyypillisesti liikkuva lapsi tutkii ympärillään olevaa maailmaa liikkuen, tunnustellen ja…

Hyvinvointitaidoista tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin – koulusta kantavin siivin elämään

Artikkelissa käsitellään koulun mahdollisuuksia ja merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamisessa. Kouluvuodet ovat tärkeää aikaa itseluottamuksen ja minäpystyvyyden rakentumisen kannalta. Koulun oppimisympäristöllä ja toimintakulttuurilla voidaan vahvistaa oppilaiden myönteistä kasvua ja…

Toiminta-alueittain etenevän oppilaan nivelvaiheita tukee prosessiajattelu – kansainvälisiä ja kunnallisia löytöjä

Muutostilanteissa toiminta-alueittain opiskelevan lapsen kohdalla huolta saattaa herättää se, kuinka jo hankitut taidot ja hyvää elämänlaatua ylläpitävät tekijät säilyvät uuden edessä. Siksi on edelleen kehitettävä toimintamalleja, joissa hyvästä erityisen tuen…