Hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestävät yhteistyössä koulutussarjan, jossa perehdytään lapsen hyvinvoinnin tukemiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Koulutus tarjoaa käytännön menetelmiä lapsen kohtaamiseen sekä osallistujan omaan ammatilliseen kasvuun. Kouluttajina toimii Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin opetuksen ja kuntoutuksen työntekijöitä, esimerkiksi erityisopettaja, neuropsykologi, sosiaalityöntekijä, nepsy-valmentaja, puheterapeutti ja fysioterapeutti. Koulutuspäivät sisältävät luentoja sekä iltapäivisin pienemmissä ryhmissä kokemuksellista työskentelyä.

Koulutukseen on mahdollista osallistua yksittäisinä päivinä tai sarjana. Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on omat koulutuspäivät. Aamupäivän luentoihin on mahdollista osallistua verkkovälitteisesti.

Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka- ja ruokailukustannuksista.

Lisätietoja ja päiväkohtainen ilmoittautuminen Avin Koulutussivuilta. Huom! Em. koulutukset löytyvät  sivustolta hakusanalla: hyvinvoiva lapsi .

Ohjaava opettaja Piia Ruutu Valterista toimii kokonaisuuden vastuukouluttajana.

MindMe – koulu kuuluu kaikille 2019-2020

Lasten psyykkisen oireilun ja koulupoissaolojen lisääntyminen jopa alakouluissa haastaa opetushenkilöstöä ja monialaisia toimijoita. Kentällä on tarve selkeille toimintamalleille ja rakenteille. Haasteiden moninaisuus edellyttää tiivistä monialaista yhteistyötä sosiaalitoimen, koulun sekä terveydenhuollon yhdyspinnoilla, osaamisen ja osallisuuden vahvistamista sekä SiSoTe-yhteistyössä kehitettyjä rakenteita.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat opetustoimen ja opiskeluhuollon toimijat, jotka työskentelevät peruskouluikäisten sijoitettujen sekä kouluakäymättömien lasten ja nuorten kysymysten äärellä.

Lisätiedot kotisivuillamme: https://www.valteri.fi/haemme-kuntien-kouluja-ja-sivistystoimia-mukaan-syksylla-kaynnistyvaan-maksuttomaan-mindme-koulutus-ja-kehittamisprosessiin/

 

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa (5 op)

Miten kasvattajana ja opettajana voi tunnistaa riskejä lasten ja nuorten arjessa? Miten turvataan arki, ehkäistään kaltoinkohtelua tai vahvistetaan lasten ja nuorten turvataitoja? Koulutuksessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja opetusalan henkilöstön turvataito- kasvatustaitoja ja erityisesti pedagogista ja ohjauksellista osaamista kohdata haastavissa tilanteissa olevia lapsia ja heidän perheitään.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön kanssa.

Kajaani lähiopetuspäivät ovat 3.10.2019, 27.11.2019, 22.1.2020.

Vantaa lähiopetuspäivät ovat 14.11.2019, 3.3.2019, 6.5.2020.

Yhteistyö vanhempien kanssa, kohti uutta kasvatusyhteistyötä työpaja (2 op)

Miten kasvattajana ja opettajana voi tunnistaa riskejä lasten ja nuorten arjessa? Miten kohdata erilaiset kulttuurit ja moninaiset perheet? Miten turvataan arki, ehkäistään kaltoinkohtelua tai vahvistetaan lasten ja nuorten turvataitoja? Koulutuksessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja opetusalan henkilöstön turvataitokasvatus-taitoja ja erityisesti pedagogista ja ohjauksellista osaamista kohdata haastavissa tilanteissa olevia lapsia ja heidän perheitään.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön kanssa.

Kajaani lähiopetuspäivä 21.4.2010.

Katso tarkemmat tiedot esitteestä.

Ilmoittautuminen.

Päättyneet koulutushankkeet


Kasvun ja oppimisen tuen päivät

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri sekä AVI ja eri alueiden yhteistyökumppanit järjestävät Kasvun ja oppimisen tuen päivät eri puolilla Suomea. Vuoden 2019 järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla:

Itä-Suomen Kasvun ja oppimisen tuen päivät, Koli, 7.-8.11.2019

Itä-Suomen Kasvun ja oppimisen tuen päivät -ohjelma

Lounais-Suomen Kasvun ja oppimisen tuen päivät, Turku, 13.-14.11.2019

Lounais-Suomen Kasvun ja oppimisen tuen päivät -ohjelma

Pohjoisen Suomen Kasvun ja oppimisen tuen päivät, Rovaniemi, 25.-26.11.2019

OTF2019 (Oppimisen Tuen Foorumi), Tampere 25.-26.4.2019

Oppimisen Tuen Foorumi on valtakunnallinen kasvatusalan keskustelu- ja kehittämisfoorumi. Tapahtuma keskittyy erityisopetuksen ja oppimisen tuen ajankohtaisiin kysymyksiin, kehittämiseen ja tulevaisuuden näkymiin kohderyhmänä oppimisen tuen ja oppilashuollon ammattilaiset. Tapahtuman järjestää Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Vuonna 2019 foorumin teemana on ”Kuuluuko koulu kaikille?”, jolla herätellään keskustelua inklusiivisen koulun mahdollisuuksista vastata siihen, että jokainen voisi kokea olevansa hyväksytty kouluyhteisön jäsen.

OTF2019 sisältää korkealuokkaisia luentoja, asiantuntijoiden teemasessioita, joissa käsitellään oppimisen ja kasvun tukea johtamisen, vaativan erityisen tuen, tulevaisuuden, kansainvälisyyden, oppilashuollon sekä toisen asteen näkökulmista. Tapahtuman puheenjohtajana toimii Valterin johtava rehtori Anne Vierelä ja draamallisena juontajana toimii näyttelijä-ohjaaja Anna-Mari Laulumaa.

Tapahtuman kotisivut:
https://oppimisentuenfoorumi.fi/

Mielen supervoimat -koulutuskokonaisuus (Mikkeli, Varkaus ja Kuopio)

Mielen supervoimat -koulutuskokonaisuus on osa Etelä- ja Pohjois-Savon alueella toimivaa Monni Online -hanketta ja se on toteutettu yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran ja Itä-Suomen AVI:n kanssa. Maksuttomien koulutusten tarkoituksena on antaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille keinoja ja työkaluja toimia parhaalla mahdollisella tavalla psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa. Koulutukset toteutetaan Mikkelissä, Varkaudessa ja Kuopiossa. Teemoina ovat mm. kasvattajan omat tunteet; uhka ja mahdollisuus, nuoren mielen ensiapu. Kokonaisuus sisältää sekä lyhyitä että pitempikestoisempia koulutuksia.

Vaativa erityinen tuki ja toimintakyky nivelvaiheen ohjauksessa (Jyväskylä, Mikkeli)

Vetovoimala-hanke tarjoaa opetus- ja ohjausalan ammattilaisille maksuttoman koulutuksen teemalla Vaativa erityinen tuki ja toimintakyky nivelvaiheen ohjauksessa. Koulutus toteutetaan Jyväskylässä ja Mikkelissä.

Koulutus sisältää osallisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia vaativan erityisen tuen asiakkaiden nivelvaiheen ohjaukseen. Teemoja käsitellään tutkimuksen ja käytännön esimerkkien kautta sekä perehdytään työkaluihin, joita käytetään toimintakyvyn tunnistamisessa ja kuvaamisessa.

Oppimisen tuen foorumi 26.-27.4.2018 (Helsinki)
(ent. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät)

Sisältö: Tutkimukseen perustuva ja muu ajankohtainen tieto varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä ammatillisen koulutuksen kehityksen, koulunkäynnin ja opiskelun sekä oppimisen tuesta.
Vaativa erityinen tuki.
Käytännön malleja ja esimerkkejä laadukkaasta opetuksesta ja tuesta.

Kohderyhmät: opetuksen ja koulutuksen järjestäjien edustajat, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen johto, erityislastentarhan opettajat, erityisopettajat, lastentarhanopettajat, opettajat sekä muu henkilökunta ja yhteistyötahot.

Hyvinvointia ja pedagogiikkaa siirtymävaiheisiin

Yhteishankkeen tavoitteena on tukea uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmien laatimista ja niiden siirtymävaihetta koskevien osien päivittämistä. Koulutuksen tavoitteena on antaa henkilöstölle näkökulmia ja työvälineitä tehostettua ja erityistä tukea perusopetuksessa saaneiden ja ammatilliseen oppilaitokseen siirtyvien oppilaitten siirtymävaiheen käytänteisiin. Tavoitteena on oppilaan tarvitseman tuen sujuva jatkuminen ammatillisessa oppilaitoksessa.

Hankkeen toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (koordinaattori) sekä Niilo Mäki Instituutti ja se toteutetaan valtakunnallisesti. Hankkeessa kouluttajina toimivat lisäksi Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, Onervan asiantuntijat. Koulutushanke koostuu viidestä koulutusosiosta, jotka toteutetaan kolme kertaa kolmella eri alueella (Helsinki, Tampere ja Oulu) saavutettavuuden takaamiseksi. Päätösseminaari on koko hankkeen yhteinen ja se järjestetään vain kerran.