Päättyneet koulutushankkeet

Hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestävät yhteistyössä koulutussarjan, jossa perehdytään lapsen hyvinvoinnin tukemiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Koulutus tarjoaa käytännön menetelmiä lapsen kohtaamiseen sekä osallistujan omaan ammatilliseen kasvuun. Kouluttajina toimii Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin opetuksen ja kuntoutuksen työntekijöitä, esimerkiksi erityisopettaja, neuropsykologi, sosiaalityöntekijä, nepsy-valmentaja, puheterapeutti ja fysioterapeutti. Koulutuspäivät sisältävät luentoja sekä iltapäivisin pienemmissä ryhmissä kokemuksellista työskentelyä.

MindMe – koulu kuuluu kaikille 2019-2020

Lasten psyykkisen oireilun ja koulupoissaolojen lisääntyminen jopa alakouluissa haastaa opetushenkilöstöä ja monialaisia toimijoita. Kentällä on tarve selkeille toimintamalleille ja rakenteille. Haasteiden moninaisuus edellyttää tiivistä monialaista yhteistyötä sosiaalitoimen, koulun sekä terveydenhuollon yhdyspinnoilla, osaamisen ja osallisuuden vahvistamista sekä SiSoTe-yhteistyössä kehitettyjä rakenteita.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat opetustoimen ja opiskeluhuollon toimijat, jotka työskentelevät peruskouluikäisten sijoitettujen sekä kouluakäymättömien lasten ja nuorten kysymysten äärellä.

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa (5 op)

Miten kasvattajana ja opettajana voi tunnistaa riskejä lasten ja nuorten arjessa? Miten turvataan arki, ehkäistään kaltoinkohtelua tai vahvistetaan lasten ja nuorten turvataitoja? Koulutuksessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja opetusalan henkilöstön turvataito- kasvatustaitoja ja erityisesti pedagogista ja ohjauksellista osaamista kohdata haastavissa tilanteissa olevia lapsia ja heidän perheitään.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön kanssa.

Yhteistyö vanhempien kanssa, kohti uutta kasvatusyhteistyötä työpaja (2 op)

Miten kasvattajana ja opettajana voi tunnistaa riskejä lasten ja nuorten arjessa? Miten kohdata erilaiset kulttuurit ja moninaiset perheet? Miten turvataan arki, ehkäistään kaltoinkohtelua tai vahvistetaan lasten ja nuorten turvataitoja? Koulutuksessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja opetusalan henkilöstön turvataitokasvatus-taitoja ja erityisesti pedagogista ja ohjauksellista osaamista kohdata haastavissa tilanteissa olevia lapsia ja heidän perheitään.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön kanssa.

Mielen supervoimat -koulutuskokonaisuus (Mikkeli, Varkaus ja Kuopio)

Mielen supervoimat -koulutuskokonaisuus on osa Etelä- ja Pohjois-Savon alueella toimivaa Monni Online -hanketta ja se on toteutettu yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran ja Itä-Suomen AVI:n kanssa. Maksuttomien koulutusten tarkoituksena on antaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille keinoja ja työkaluja toimia parhaalla mahdollisella tavalla psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa. Koulutukset toteutetaan Mikkelissä, Varkaudessa ja Kuopiossa. Teemoina ovat mm. kasvattajan omat tunteet; uhka ja mahdollisuus, nuoren mielen ensiapu. Kokonaisuus sisältää sekä lyhyitä että pitempikestoisempia koulutuksia.

Vaativa erityinen tuki ja toimintakyky nivelvaiheen ohjauksessa (Jyväskylä, Mikkeli)

Vetovoimala-hanke tarjoaa opetus- ja ohjausalan ammattilaisille maksuttoman koulutuksen teemalla Vaativa erityinen tuki ja toimintakyky nivelvaiheen ohjauksessa. Koulutus toteutetaan Jyväskylässä ja Mikkelissä.

Koulutus sisältää osallisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia vaativan erityisen tuen asiakkaiden nivelvaiheen ohjaukseen. Teemoja käsitellään tutkimuksen ja käytännön esimerkkien kautta sekä perehdytään työkaluihin, joita käytetään toimintakyvyn tunnistamisessa ja kuvaamisessa.

Hyvinvointia ja pedagogiikkaa siirtymävaiheisiin

Yhteishankkeen tavoitteena on tukea uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmien laatimista ja niiden siirtymävaihetta koskevien osien päivittämistä. Koulutuksen tavoitteena on antaa henkilöstölle näkökulmia ja työvälineitä tehostettua ja erityistä tukea perusopetuksessa saaneiden ja ammatilliseen oppilaitokseen siirtyvien oppilaitten siirtymävaiheen käytänteisiin. Tavoitteena on oppilaan tarvitseman tuen sujuva jatkuminen ammatillisessa oppilaitoksessa.

Hankkeen toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (koordinaattori) sekä Niilo Mäki Instituutti ja se toteutetaan valtakunnallisesti. Hankkeessa kouluttajina toimivat lisäksi Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, Onervan asiantuntijat. Koulutushanke koostuu viidestä koulutusosiosta, jotka toteutetaan kolme kertaa kolmella eri alueella (Helsinki, Tampere ja Oulu) saavutettavuuden takaamiseksi. Päätösseminaari on koko hankkeen yhteinen ja se järjestetään vain kerran.