Syyskuu 2020

Kun visuaalisuus puuttuu - sokea oppilas ala- ja yläkoulussa koulutus

1.9.2020 - 2.9.2020

Valteri, Onerva, Jyväskylä

Lue lisää ja ilmoittaudu : Kun visuaalisuus puuttuu - sokea oppilas ala- ja yläkoulussa koulutus

Näkemisen haasteet koulutyössä - heikkonäköinen oppilas koulussa/Synutmaningar i skolarbetet – en elev med synnedsättning i skolan fortbildning

3.9.2020

Valteri, Ruskis, Helsinki

Lue lisää ja ilmoittaudu : Näkemisen haasteet koulutyössä - heikkonäköinen oppilas koulussa/Synutmaningar i skolarbetet – en elev med synnedsättning i skolan fortbildning

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielellisten taitojen tuki (4 op)

14.9.2020 - 24.9.2020

Turku

Lue lisää ja ilmoittaudu : Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielellisten taitojen tuki (4 op)

Autismikirjon asiantuntijakoulutus

22.9.2020 - 3.12.2020

Valteri, Onerva, Jyväskylä

Lue lisää ja ilmoittaudu : Autismikirjon asiantuntijakoulutus