Varhaiskasvatuksen Resetti-perheryhmä tukee lasten kasvua haastavissa kehitysvaiheissa yhdessä vanhempien ja ammattilaisten kesken

Jokaisen lapsen kasvuun kuuluu välillä myös haastavia kehitysvaiheita. Ne ovat tärkeitä, sillä haastavien kehitysvaiheiden kautta tapahtuu kasvua ja uuden oppimista. Haastava vaihe kuormittaa kuitenkin lasta, vanhempia ja koko perhettä. Haasteet näkyvät myös…

Toiminta-alueittain etenevän oppilaan nivelvaiheita tukee prosessiajattelu – kansainvälisiä ja kunnallisia löytöjä

Muutostilanteissa toiminta-alueittain opiskelevan lapsen kohdalla huolta saattaa herättää se, kuinka jo hankitut taidot ja hyvää elämänlaatua ylläpitävät tekijät säilyvät uuden edessä. Siksi on edelleen kehitettävä toimintamalleja, joissa hyvästä erityisen tuen…

Koululaisen hyvä päivä

Jokainen koululainen toivoo, että koulupäivästä tulisi hyvä. Samaa toivovat heidän läheisensä sekä koulun työntekijät. Päivät vaihtelevat, joskus riittävän hyvä koulupäivä on se hankaliakin hetkiä sisältänyt päivä. Koululaisen päivä on täynnä…