Toiminnallisen näön arviointi

Toiminnallisen näön arvioinnilla on mahdollista lisätä ymmärrystä oppilaan yksilöllisestä näönkäytöstä ja tukea näönvaraista tiedonsaantia monipuolisesti.  Arvioinnin pohjalta voidaan muokata hänen opiskelumateriaaliaan, toimintaympäristöään ja löytää hänelle itsenäistä toimintaa tukevia menetelmiä. Joillakin…