Suunnittelemme ja kehitämme yhdessä kanssanne erilaajuisia kunta- ja koulutason ratkaisuja.

Ratkaisut toteutetaan juuri teidän tarpeidenne mukaan. Teemoina voivat olla esimerkiksi:

  • suunnittelu- ja toteutustuki kansallisissa pedagogisissa hankkeissa
  • oppilaan tuen järjestämiskäytänteet, opetusrakenteet, koordinointi ja konsultaatio
  • oppilashuolto
  • opetussuunnitelman perusteiden mukainen pedagogiikka ja oppimisympäristöt
  • yhtenäiskoulun ja sen toimintakulttuurin rakentaminen.

Kehittämisprosessi voi sisältää esimerkiksi:

 • kehittämistarpeen kartoituksen
 • hankkeen vetäjän, ohjausryhmän ja työryhmien valmennuksellisen tuen, sparrauksen, koulutusta ja konsultaatiota
 • työnohjausta tai muuta asiantuntijatukea rehtoreille sekä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstölle
 • hankearviointia.

Prosessia vetävät asiantuntijat, joilla on laaja koulutus ja kokemus oppilaitos- ja koulutusjohtamisesta, yhteisötyönohjauksesta sekä kehittämistyöstä. Erityisenä vahvuusalueena asiantuntijoillamme on oppilaan tukemiseen ja oppilashuoltoon liittyvä osaaminen.

Yhteystiedot