Ratkaisut toteutetaan juuri teidän tarpeidenne mukaan. Teemoina voivat olla esimerkiksi:

  • suunnittelu- ja toteutustuki kansallisissa pedagogisissa hankkeissa
  • oppilaan tuen järjestämiskäytänteet, opetusrakenteet, koordinointi ja konsultaatio
  • opiskeluhuolto
  • opetussuunnitelman perusteiden mukainen pedagogiikka ja oppimisympäristöt
  • yhtenäiskoulun ja sen toimintakulttuurin rakentaminen.

Kehittämisprosessi voi sisältää esimerkiksi:

  • kehittämistarpeen kartoituksen
  • hankkeen vetäjän, ohjausryhmän ja työryhmien valmennuksellisen tuen, sparrauksen, koulutusta ja konsultaatiota
  • työnohjausta tai muuta asiantuntijatukea rehtoreille sekä opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstölle
  • hankearviointia.

Prosessia vetävät asiantuntijat, joilla on laaja koulutus ja kokemus oppilaitos- ja koulutusjohtamisesta, yhteisötyönohjauksesta sekä kehittämistyöstä. Erityisenä vahvuusalueena asiantuntijoillamme on oppilaan tukemiseen ja opiskeluhuoltoon liittyvä osaaminen.

Asiantuntijamme voi tavoittaa myös välimatkojen takaa etänä. Tämä on kustannustehokas ja joustava tapa erilaajuisten konsultointien järjestämiseksi, eikä vaadi asiakkaalta poikkeuksellisia välineitä. Etäyhteydellä toteutettava konsultointi voi täydentää asiakkaan kanssa sovittua palvelukokonaisuutta (esim. ohjauskäynnit, tukijaksot, koulutukset). 

Yhteystiedot

Pauliina Auranaho

0295 29 4390

pauliina.auranaho@valteri.fi

Oulu, Kuopio

Marja-Sisko Kautto

0295 33 2856

marja-sisko.kautto@valteri.fi

Jyväskylä

Minna Sillanpää

0295 33 5322

minna.sillanpaa@valteri.fi

Helsinki, Mikkeli

Petra Willamo

029 5332 212

petra.willamo@valteri.fi

ruotsinkieliset palvelut