Kysyttyjä koulutusaiheita

 • Arjen strukturointi varhaiskasvatuksessa ja koulussa
 • Autismikirjon lapsi varhaiskasvatuksessa / koulussa
 • Eriyttämisen monet keinot
 • Haastava käyttäytyminen
 • Heikkonäköisen oppijan huomiointi ryhmässä
 • Huonokuuloisen oppijan huomiointi ryhmässä
 • Inklusiiviset käytänteet varhaiskasvatuksessa / koulussa
 • Itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tuki
 • Kielenkehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa
 • Kouluun kiinnittyminen ja läsnäolon tukeminen
 • Kuulemisen haasteet ja oppiminen
 • Kuvatuki varhaiskasvatuksessa
 • Liikkumisen ilo kuuluu kaikille – soveltava liikunta mahdollistaa sen
 • Turvalliset toimintamallit MAPA®-koulutus – vuorovaikutuksellisia ja ennakoivia taitoja kouluarjen haastaviin tilanteisiin
 • Monialainen yhteistyö
 • Monikulttuurinen koulu ja monikieliset oppijat
 • Monitarpeisen oppijan tuki
 • Neuropsykiatrinen oireilu
 • Näkövammaisen oppilaan tukeminen
 • Opettajan ja koulunkäynninohjaajan toimiva yhteistyö
 • Pedagoginen kirjoittaminen varhaiskasvatuksessa /koulussa
 • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot (AAC)
 • Sokea lapsi ryhmässä
 • Strukturointi ja visualisointi arjen selkiyttäjänä
 • Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
 • Tukiviittomat arjen apuna
 • Vaativa monialainen tuki
 • Visuaalinen tuki arjessa varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Yhteystiedot

Terhi Ojala

0295 29 4711

terhi.ojala@valteri.fi