Valteri-koulu Tervaväylä sijaitsee Oulussa. Koulu toimii Opetushallituksen alaisuudessa ja on osa valtakunnallista Oppimis- ja ohjauskeskus Valteria.

Koulussa oppilas voi opiskella esi- tai perusopetuksessa. Koulun oppilaat ja tukijakso-oppilaat opiskelevat luokkaryhmissä, jotka on muodostettu ikäryhmittäin. Luokan ohjauksesta vastaa opettajan ja ohjaajan kanssa moniammatillinen tiimi, johon voi kuulua esimerkiksi puheterapeutti, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Valterin eri yksiköissä opetus, oppimista tukeva kuntoutus ja toimintakykyä edistävä ohjaus muodostavat yhdessä eheän kokonaisuuden. Moniammatillisen tiimin yhteistyö muodostaa toisiaan täydentävän ryhmän.

Valteri Tervaväylän ohjauspalvelut tukevat oppilaan opiskelua omassa lähikoulussa.

Sivun teksti PCS-kuvilla:

Sivun teksti viitottuna: