Opiskeluhuolto on koulussa tarjottava lasten, nuorten ja perheiden peruspalvelu. Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto edistää oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä kouluyhteisön vuorovaikutusta ja osallisuutta ja on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien tehtävä. Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyvät yksittäiselle oppilaalle annettavat kouluterveydenhuollon ja -lääkärin, kuraattorin ja psykologin palvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän yksilölle suunnattu, tapauskohtaisesti toteutettava yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Valteri-koulun opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa monialaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Toimipistekohtaiset opiskeluhuoltoryhmät vastaavat yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuoltotyön suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista toimipisteissä. Valteri-koulun opiskeluhuoltosuunnitelma sisältää kaikille yhteisen lakisääteisen ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisen sisällön yhteisöllisestä ja yksilöllisestä opiskeluhuoltotyöstä sekä toimipistekohtaiset toimintasuunnitelmat.