Oppilashuolto on koulussa tarjottava lasten, nuorten ja perheiden peruspalvelu. Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa.

Yhteisöllinen oppilashuolto edistää oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä kouluyhteisön vuorovaikutusta ja osallisuutta ja on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien tehtävä. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon sisältyvät yksittäiselle oppilaalle annettavat kouluterveydenhuollon ja -lääkärin, kuraattorin ja psykologin palvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän yksilölle suunnattu, tapauskohtaisesti toteutettava yksilökohtainen oppilashuolto.

Valteri-koulun oppilashuollon ohjausryhmä vastaa monialaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Toimipistekohtaiset oppilashuoltoryhmät vastaavat yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuoltotyön suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista toimipisteissä. Valteri-koulun oppilashuoltosuunnitelma sisältää kaikille yhteisen lakisääteisen ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisen sisällön yhteisöllisestä ja yksilöllisestä oppilashuoltotyöstä sekä toimipistekohtaiset toimintasuunnitelmat.