Tarjoamme viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetusta verkkovälitteisesti oppilaille ympäri Suomen. Valterin tarjoama opetus on maksullista palvelua kunnalle ja opetus pohjautuu valtakunnalliseen viittomakieli- ja kirjallisuus -opetussuunnitelmaan.

Tällä hetkellä opetukseen osallistuu kuuroja, huonokuuloisia, CI- (sisäkorvaistute) ja coda-lapsia (Children of Deaf Adults).

Lue lisää viittomakielen verkkovälitteisestä opetuksesta ja sen käytännön toteutuksesta.

Valteri mukana hankeyhteistyössä

Olemme mukana myös Tuuve – tuettua verkko-opetusta koulunkäynnin erityistilanteissa
-hankkeessa, jossa opiskellaan verkkovälitteisesti. Voit lukea Tuuvesta myös Valterin blogista.

Yhteystiedot

Katri Ranta

0295 33 2896

katri.ranta@valteri.fi

viittomakielen verkkovälitteinen opetus