Asuminen

Valterin toimipisteiden yhteydessä toimivat myös asumispalveluyksiköt, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti kouluviikkojen ajan pitkämatkalaisille koulun oppilaille maanantaiaamusta perjantai-iltapäivään. Mikkelin toimipisteellä pitkämatkalaisille ei ole asumismahdollisuutta. Tukijaksolla oleville oppilaille sekä lyhytmatkalaisille Valteri-koulun oppilaille ja muiden koulujen oppilaille ja opiskelijoille asumispalvelut ovat maksullisia.

Koulupaikan tarpeen arviointi

Valteri-koulun oppilaaksi tullaan aina tukijakson kautta. Jakson aikana arvioimme monialaisesti oppilaan tuen tarvetta, oppimisvalmiuksia sekä oppimiseen, kuntoutumiseen ja koulunkäyntiin liittyviä erityistarpeita. Ellei tukijakson aikana löydetä riittäviä tukitoimia oppimisen järjestämiseksi kotikunnassa, voidaan oppilas ottaa määräaikaisesti Valteri-koulun oppilaaksi.

Hakijana kunta

Kunta hakee oppilaspaikkaa Valteri-koulusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Hakemuksen saa toimipisteen yhteyshenkilöltä. Haku tapahtuu sähköisesti. Oppilaaksiotto edellyttää erityisen tuen päätöstä kotikunnasta ja erillistä sopimusta kunnan ja Valteri-koulun kesken mahdollisista avustajapalveluista. Kunta vastaa oppilaan koulukuljetuksista.

Yhteystiedot