Valteri-koulun koulupaikka on tarkoitettu erityisen tuen piirissä oleville oppilaille, joiden koulunkäyntiä ei jossakin koulupolun vaiheessa voida toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla omassa kotikunnassa.

Valterin toimipisteiden yhteydessä toimivat myös asumispalveluyksiköt, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti kouluviikkojen ajan pitkämatkalaisille koulun oppilaille maanantaiaamusta perjantai-iltapäivään. Tukijaksolla oleville oppilaille sekä lyhytmatkalaisille Valteri-koulun oppilaille ja muiden koulujen oppilaille ja opiskelijoille asumispalvelut ovat maksullisia.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin asumispalveluissa painotetaan opetussuunnitelman kolmen kulmakiven merkitystä – toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja toimintakyky. Asumispalveluiden kodinomaisuus ja opetussuunnitelman kulmakivet tukevat oppilaan arjen eheyttä.

Koulupaikan tarpeen arviointi

Valteri-koulun oppilaaksi tullaan aina tukijakson kautta. Jakson aikana arvioimme monialaisesti oppilaan tuen tarvetta, oppimisvalmiuksia sekä oppimiseen, kuntoutumiseen ja koulunkäyntiin liittyviä erityistarpeita. Ellei tukijakson aikana löydetä riittäviä tukitoimia oppimisen järjestämiseksi kotikunnassa, voidaan oppilas ottaa määräaikaisesti Valteri-koulun oppilaaksi.

Hakijana kunta

Kunta hakee oppilaspaikkaa Valteri-koulusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja siihen tulee liittää päätös erityisestä tuesta sekä mahdollisesta pidennetystä oppivelvollisuudesta. Halutessanne voitte myös hyödyntää jo valmista lomakemallia. Sen voitte pyytää toimipisteen yhteyshenkilöltä. Oppilaaksi ottaminen edellyttää kunnan kanssa tehtävää erillistä sopimusta avustus- ja kuljetuspalveluiden hankkimisesta.