Valteri-koulun arjen mahdollistajina toimivat monipuoliset tukipalvelut, jotka koostuvat ravitsemis-, siivous-, aula- ja kuljetuspalveluista. Yhtenäisten tukipalveluiden tavoitteena on luoda oppimista ja kuntoutumista tukeva sekä turvallinen ympäristö oppilaille, koulun henkilökunnalle ja vierailijoille. Toiminnassa otetaan joustavasti huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Tukipalvelujen henkilökunta on mukana oppilaiden arjessa, toimien esikuvina ja kasvattajina.

Oppilaan toimintakyky

Tukipalveluissa työskennellessämme vaikutamme oppilaan toimintakykyyn. Esteettömät ja siistit tilat takaavat oppilaillemme turvallisen liikkumisen. Terveellinen ja turvallinen ravinto mahdollistaa oppilaiden jaksamisen läpi koulupäivän. Oppilaat voivat harjoitella tuttujen aikuisten kanssa arjen kanssakäymistä ja asiointia. Otamme aina toiminnassamme huomioon myös oppilaiden yksilöllisyyden.

Koulumme toimintakulttuuri

Valteri-koulun tukipalvelujen työntekijät ovat osa koulun monialaista henkilökuntaa. Toimimme tiiviisti kasvatuskumppaneina muiden ammattiryhmien rinnalla. Olemme mukana oppilaiden arjessa, ohjaamme ja toimimme esimerkkinä. Otamme oppilaita mahdollisuuksien mukaan harjoittelujaksoille ja näytämme esimerkillämme, millaista eri ammateissa työskentely käytännössä on.

Valteri-koulu oppimisympäristönä

Koulu ja koulupäivä ovat oppimista varten. Oppilaiden HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ja siihen liittyvät tavoitteet limittyvät myös tukipalveluiden toimintaan. Ruokailu, asiointi, oppimateriaalit sekä tilojen siisteys ja toimivuus takaavat osaltaan oppilaittemme turvallisen koulupolun.

Yhteystiedot: tukipalvelupaallikot@valteri.fi

 

Ravitsemispalvelut

Kuvituskuva salaattipöydästä.

Valterin ravitsemispalveluiden keskiössä ovat aina asiakkaat. Haluamme tukea sekä oppilaita että henkilökuntaa jaksamaan arjen kiireiden keskellä. Ruokailuhetki antaa pienen hengähdystauon ja energiaa. Tarjoamme jokaisena koulupäivänä lakisääteisen, ohjatun ja täyspainoisen koululounaan sekä välipalan.

Huomioimme ruuan valmistuksessa erityisruokavalioiden, allergioiden ja sairauksien lisäksi myös aistiyliherkkyyksien vaatimukset. Majoittuville oppilaille tarjoamme myös aamu- ja iltapalan sekä päivällisen. Koulussamme mahdollistuu monialainen toiminta ruokailun liittämiseksi osaksi oppiaineita. Ravitsemiskasvatuksen ohella ruokailuhetki antaa loistavan tilaisuuden opetella mm. sosiaalisia ja arjen hallinnantaitoja. Yhdessä suunnitellut teemapäivät ja yhteistyö toimipisteiden oppilaskuntien ja ruokaraatien kanssa mahdollistaa oppilaiden osallisuuden. Onnistunut kouluruokailu onkin koko koulun yhteinen asia!

Valterin ravitsemispalveluiden käytössä on yhteinen kuuden viikon kiertävä ruokalista, jota ruokalistatyöryhmämme kehittää saadun asiakaspalautteen pohjalta ja huomioiden valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositukset. Vastuullisessa toiminnassa suosimme kotimaisia raaka-aineita ja tavoitteenamme on lisätä luomuelintarvikkeiden käyttöä Suomen Kansallisen hankintastrategian mukaisesti 25 % vuoteen 2030 mennessä. Takaamme ruokaturvallisuuden kaikissa toimipisteissä yhteneväisillä omavalvontasuunnitelmilla, ja merkkinä onnistumisesta ruokasaleistamme löytyvät hymyilevät Oiva-tarkastusraportit.

Ravitsemispalveluiden ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta päivittäinen menekin seuranta, ruuan valmistuksen jaksottaminen ja ruokaohjeiden kehittäminen auttavat vähentämään ruokahävikkiä. Ylijäämäruuan myynti henkilökunnalle on myös askel kohti kokonaistaloudellista kestävyyttä.