Suunnittelu edellyttää monialaista yhteistyötä

Monialaiset tiimimme suunnittelevat oppimista tukevaa kuntoutusta yhdessä opettajien kanssa. Kuntoutus tukee aina sekä oppilaan kuntoutumisen että oppimisen tavoitteita. Moniammatillisen työskentelyn ansiosta yksilöllisten tarpeiden huomioiminen on mahdollista. Usein kuntoutukseen liittyy myös vanhempien ohjaamista ja kotiharjoitteita.

Yksilökuntoutus on joskus tarpeen

Yksilökuntoutuksena toteutettavia työmuotoja ovat erityisesti neuropsykiatrinen valmennus ja tukikeskustelut. Niissä keskeistä on elämänhallinnan taitojen kehittäminen ja tuki.

Ryhmä tarjoaa myös vertaistukea

Ryhmässä toteutettava kuntoutus on toiminnallinen tapa vahvistaa lasten taitoja osana arjen oppimista. Toteutamme ryhmäkuntoutusta tutkimuksiin perustuvien kuntoutusmenetelmien pohjalta ja tarpeen mukaan räätälöiden.

Ryhmän tuki tuo lisäarvoa kuntoutumiseen ja ryhmässä kuntoutuminen on tehokasta ja hauskaa. Tarjoamme ryhmäkuntoutusta muun muassa:

  • tarkkaavuuden säätelyyn,
  • kielellisten taitojen sekä
  • vuorovaikutus-, sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittämiseen.

Kehitämme etäteknologian keinoja hyödyntävää kuntoutusta eli etäkuntoutusta, joka mahdollistaa joustavia tapoja olla yhteydessä kuntoutuksen asiantuntijoidemme kanssa. Etäkuntoutus mahdollistaa toimivan vuorovaikutuksen pitkien välimatkojenkin taakse, ja voimme rakentaa tätä toimintaa joustavasti tarpeenne huomioiden.

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen etäpalvelut rinnastetaan perinteiseen kasvokkain toteutettavaan kuntoutukseen. Etäkuntoutus lisää kuntoutumisen mahdollisuuksia ja tasa-arvoisuutta, sillä maantieteellisestä sijainnista huolimatta myös läheisten tavoittaminen ja moniammatillinen yhteistyö helpottuvat.