Tukijakso tukee oppimista ja kuntoutumista

Tukijakso voidaan järjestää joko Valteri-koulussa tai oppilaan lähikoulussa ja sen kesto määritellään oppilaan tarpeet huomioiden.  Jakson aikana oppilaan kanssa työskentelee monialainen työryhmä.

Tavoitteenamme on löytää keinoja oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen ja hyödyntää siinä  oppimista tukevaa kuntoutusta. Määrittelemme jakson tavoitteet ja sisällön yksilöllisesti yhdessä oppilaan, hänen perheensä, lähikoulun ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa.

Toteutamme tukijaksoja myös etäpalveluina, esim. ryhmätukijaksona tai paikallisena tukijaksona.

Yhteystiedot

Monica Avellan

0295 33 2224

monica.avellan@valteri.fi

ruotsinkieliset palvelut

Kimmo Hurtig

0295 29 4642

kimmo.hurtig@valteri.fi

Oulu (Lohipadon tukijaksot)

Teija Kettu

0295 33 2729

teija.kettu@valteri.fi

Jyväskylä

Riikka Piispa

0295 33 2102

riikka.piispa@valteri.fi

Mikkeli

Katri Rinne

0295 33 2064

katri.rinne@valteri.fi

Kuopio

Raisa Sieppi

0295 29 4390

raisa.sieppi@valteri.fi

Oulu (Merikartanon tukijaksot)

Minna Sillanpää

0295 33 5322

minna.sillanpaa@valteri.fi

Helsinki