Tukijaksot palvelevat lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat tehostettua tai erityistä tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä.

Tukijakso tukee oppimista ja kuntoutumista

Tukijakso voidaan järjestää joko Valteri-koulussa tai oppilaan lähikoulussa ja sen kesto määritellään oppilaan tarpeet huomioiden.  Jakson aikana oppilaan kanssa työskentelee monialainen työryhmä.

Tavoitteenamme on löytää keinoja oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen ja hyödyntää siinä  oppimista tukevaa kuntoutusta. Määrittelemme jakson tavoitteet ja sisällön yksilöllisesti yhdessä oppilaan, hänen perheensä, lähikoulun ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Ulla Helkiö

puh. 0295 33 2729
ulla.helkio@valteri.fi
Jyväskylä

Liisa Pentikäinen

puh. 0295 33 2061
liisa.pentikainen@valteri.fi
Kuopio

Mervi Lappalainen

puh. 0295 33 2124
mervi.lappalainen@valteri.fi
Mikkeli

Kimmo Hurtig

puh. 0295 29 4642
kimmo.hurtig@valteri.fi
Oulu