Tukistartti - kielellisiä valmiuksia ja taitoja kehittävä jakso

 • toteutetaan lapsen omassa lähiympäristössä
 • lapsen yksilöllisiin tarpeisiin perustuva
 • autetaan toimijoita löytämään oppimista tukevia käytänteitä
 • kielellisistä oppimisvaikeuksista johtuvien pulmien ennaltaehkäisy
 • tuetaan luku- ja kirjoitustaidon saavuttamista, joka mahdollistaa arjen sujuvuuden, osallistumisen, oppimisen ja kiinnittymisen omaan ympäristöön

Nivelvaiheen tukijakso:

 • oppilaan koulunkäynnin tukeminen nivelvaiheissa (esiopetuksesta alkuopetukseen, toiselta kolmannelle luokalle tai kuudennelta seitsemännelle luokalle siirtyminen)
 • oppilaan oppimisedellytysten, opiskelutekniikoiden sekä kuntoutus- ja apuvälinetarpeen arviointi pedagogiikan ja kuntoutuksen näkökulmasta
 • taitojen harjoitteleminen
 • joidenkin tukijaksojen yhteydessä mahdollisesti informatiivinen koulutus nivelvaiheista vanhemmille
 • tuki kolmiportaisen tuen toteuttamisen suunnitteluun oppilaan lähikoulussa

Arvioiva tukijakso:

 • oppilaan oppimisedellytysten, opiskelutekniikoiden sekä kuntoutus- ja apuvälinetarpeen arviointi pedagogiikan ja kuntoutuksen näkökulmasta
 • koulupaikka-arviojakso (myös koulupaikkaa Valteri-koulusta hakevat oppilaat)
 • oppimiseen ja kuntoutumiseen liittyvien taitojen harjoitteleminen
 • tuki kolmiportaisen tuen toteuttamisen suunnitteluun oppilaan lähikoulussa

Paikallinen tukijakso:

 • toteutetaan osittain tai kokonaan oppilaan omassa koulussa
 • kokeillaan ja kehitetään oppilaalle sopivaa oppimisympäristöä, välineitä ja menetelmiä aidossa toimintaympäristössä
 • palvelusisältöjä voidaan jakaa myös pidemmälle ajanjaksolle, jolloin tukea saadaan hiukan kevyempänä, mutta kauemman aikaa
 • oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuva

Paikallinen ryhmätukijakso:

 • kartoitetaan kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten oppimisen, kasvun ja kehityksen sekä hyvin­voinnin ja kuntoutumisen kokonaisuutta
 • autetaan toimijoita löytämään toimivia oppimista tuke­via käytänteitä yhdessä Valterin monialaisen tiimin kanssa
 • voi koostua opetuksesta, ohjauksellisesta tuesta, oppimista tukevasta kuntoutuksesta, lähityöntekijöiden perehdytyksestä, pedagogista arvioinnista ja konsultoin­nista
 • toteutetaan oppilaan omassa koulussa, päiväkodissa pienryhmämuotoisena tai räätälöidään osaksi oman opetusryhmän toimintaa.
 • kunkin lapsen tai nuoren jaksosta tehdään yksilöllinen loppuyhteenveto

Jatko-opintojen tukijakso:

 • nuoren tukeminen opintojen jatkamiseen ja selviytymään mahdollisimman hyvin jatko-opinnoissa; tukijakso on tarkoitettu perusopetuksen päättövaiheessa oleville nuorille
 • nuoren tukeminen oppilaanohjauksellisesta näkökulmasta
 • oppilaan oppimisedellytysten, opiskelutekniikoiden sekä kuntoutus- ja apuvälinetarpeen arviointi
 • taitojen harjoitteleminen
 • moniammatillisiin arviointeihin perustuvan yksilöllisen palautteen saaminen sekä jatko-opintojen suunnittelu
 • joidenkin tukijaksojen yhteydessä mahdollisesti informatiivinen koulutus nivelvaiheesta vanhemmille

Yhteystiedot

Pauliina Auranaho

0295 29 4390

pauliina.auranaho@valteri.fi

Oulu, Kuopio

Teija Kettu

0295 33 2729

teija.kettu@valteri.fi

Jyväskylä

Katri Rinne

0295 33 2064

katri.rinne@valteri.fi

Kuopio

Minna Sillanpää

0295 33 5322

minna.sillanpaa@valteri.fi

Helsinki, Mikkeli

Petra Willamo

029 5332 212

petra.willamo@valteri.fi

ruotsinkieliset palvelut