Tukijakso tukee oppimista ja kuntoutumista

Tukijakso voidaan järjestää joko Valteri-koulussa tai oppilaan lähikoulussa ja sen kesto määritellään oppilaan tarpeet huomioiden.  Jakson aikana oppilaan kanssa työskentelee monialainen työryhmä.

Tavoitteenamme on löytää keinoja oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen ja hyödyntää siinä  oppimista tukevaa kuntoutusta. Määrittelemme jakson tavoitteet ja sisällön yksilöllisesti yhdessä oppilaan, hänen perheensä, lähikoulun ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa.

Toteutamme tukijaksoja myös etäpalveluina, esim. ryhmätukijaksona tai paikallisena tukijaksona.

Yhteystiedot

Teija Kettu

0295 33 2729

teija.kettu@valteri.fi

Jyväskylä

Katri Rinne

0295 33 2064

katri.rinne@valteri.fi

Kuopio

Raisa Sieppi

0295 29 4390

raisa.sieppi@valteri.fi

Oulu

Minna Sillanpää

0295 33 5322

minna.sillanpaa@valteri.fi

Helsinki

Josefin Svedin

0295 33 2212

josefin.svedin@valteri.fi

ruotsinkieliset palvelut

Veera Tammiruusu

0295 33 2116

veera.tammiruusu@valteri.fi

Mikkeli