Tukijakso tukee oppimista ja kuntoutumista

Tukijakso voidaan järjestää joko Valteri-koulussa tai oppilaan lähikoulussa ja sen kesto määritellään oppilaan tarpeet huomioiden.  Jakson aikana oppilaan kanssa työskentelee monialainen työryhmä.

Tavoitteenamme on löytää keinoja oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen ja hyödyntää siinä  oppimista tukevaa kuntoutusta. Määrittelemme jakson tavoitteet ja sisällön yksilöllisesti yhdessä oppilaan, hänen perheensä, lähikoulun ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot