Tukijakso tukee oppimista ja kuntoutumista

Tukijakso voidaan järjestää joko Valteri-koulussa tai oppilaan lähikoulussa ja sen kesto määritellään oppilaan tarpeet huomioiden. Jakson aikana oppilaan kanssa työskentelee monialainen työryhmä.

Tavoitteenamme on löytää keinoja oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen ja hyödyntää siinä  oppimista tukevaa kuntoutusta. Määrittelemme jakson tavoitteet ja sisällön yksilöllisesti yhdessä oppilaan, hänen perheensä, lähikoulun ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa.

Toteutamme tukijaksoja myös etäpalveluina, esim. ryhmätukijaksona tai paikallisena tukijaksona.

Yhteystiedot

Pauliina Auranaho

0295 29 4390

pauliina.auranaho@valteri.fi

Oulu

Teija Kettu

0295 33 2729

teija.kettu@valteri.fi

Jyväskylä

Anne Paavola

029 533 2023

anne.paavola@valteri.fi

Mikkeli

Katri Rinne

0295 33 2064

katri.rinne@valteri.fi

Kuopio

Minna Sillanpää

0295 33 5322

minna.sillanpaa@valteri.fi

Helsinki

Petra Willamo

029 5332 212

petra.willamo@valteri.fi

ruotsinkieliset palvelut