Valterin hallinto

Virallinen sähköposti: kirjaamo@valteri.fi

Valterin henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@valteri.fi

Johtava rehtori Anne Vierelä
Puh. 0295 29 4000

Toimipisteiden rehtorit

Minna Rouste, Helsinki
Puh. 0295 33 5314

Petra Willamo (ma.), Helsingfors
Puh. 0295 33 2212

Anne Korhonen, Jyväskylä
Puh. 0295 33 2119

Liisa Pentikäinen (ma.), Kuopio
Puh. 0295 29 4356

Minna Rouste, Mikkeli
Puh. 0295 33 5314

Jaakko Viitasaari, Oulu
Puh. 0295 29 4356

Muu hallinto

Jenni Heinonen, henkilöstöpäällikkö
Puh. 0295 33 5367

Markus Jokinen, tietohallintopäällikkö
Puh. 0295 33 2813

Marita Kiviniemi, suunnittelija
Puh. 0295 29 4890

Vili Lappalainen, talouspäällikkö
Puh. 0295 29 4046

Petteri Alanko, ma. viestintäpäällikkö
Puh. 0295 33 5319

Sisältöalueiden yhteyshenkilöt

Opetus:
Johanna Pulkkinen, apulaisrehtori
Puh. 0295 29 4939

Kuntoutus:
Pia Walle, kuntoutuspäällikkö
Puh. 0295 33 2080

Oppilaan tuki:
Anu Holappa, oppilastuen päällikkö
Puh. 0295 29 4156

Ohjauspalvelut

Marja-Sisko Kautto, ohjauspalvelupäällikkö
Puh. 0295 33 2856

Pauliina Auranaho, ohjauspalvelupäällikkö
Puh: 0295 29 4390

Minna Sillanpää, ohjauspalvelupäällikkö
Puh. 0295 33 5322

Terhi Ojala, hanke-ja koulutuspäällikkö
Puh. 0295 29 4711

Tukipalvelut

Ritva Rönkkömäki, tukipalvelupäällikkö
Puh. 0295 29 4248

Helena Pekkarinen-Marku, tukipalvelupäällikkö
Puh. 0295 33 5431

Valterin johtokunta

Valteri-koulussa toimii johtokunta, joka vastaa opetuksen järjestäjälle säädetyistä ja määrätyistä tehtävistä ja käyttää niissä toimivaltaa. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Tarja Mänty. Johtokunnalla on myös ruotsinkielinen jaosto Valteri-koulun ruotsinkielistä toimintaa varten.

Mikäli epäilet väärinkäytöstä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toiminnassa, tee ilmoitus Oikeuskanslerinviraston (OKV) keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan.