Arviointien avulla selvitämme lasten ja nuorten oppimis- ja kouluvalmiuksia kuten kommunikointia, näkemistä, tietokoneen käyttötapaa tai käyttöä kommunikoinnin välineenä. Arvioinneilla kartoitamme myös luki- tai matematiikkataitojen sekä oppimisvaikeuksien neuropsykologista taustaa.

Arviointien pohjalta moniammatillinen henkilöstömme antaa lausunnon siitä, millaisia tukitoimia tai apuvälineitä lapsi tai nuori tarvitsee oppimisensa tueksi. Samalla mietimme oppilaan ja hänen lähipiirinsä (perhe, opettajat, avustajat, terapeutit) kanssa yksilöllisiä tavoitteita ja keinoja, millä tavoitteet saavutetaan.