Yksilöille, ryhmille, työyhteisöille ja johdolle

Työnohjaus on prosessi, jossa tuetaan ammatillista kehittymistä omassa työtehtävässä ja työyhteisössä. Työnohjauksessa jäsennämme työtä ja avaamme siihen uusia näkökulmia.

Työnohjaus perustuu luottamukselliseen keskinäiseen vuorovaikutukseen. Eri ammattiryhmistä tulevat työnohjaajamme huomioivat asiakkaan erilaiset tarpeet hyödyntäen monipuolisia työtapoja.

Tarjoamme työnohjausta myös verkkovälitteisesti. Etätyönohjaus on hyvä vaihtoehto perinteiselle työnohjaukselle. Tällöin on mahdollista saada työnohjausta riippumatta siitä, missä ohjattavan työpaikka sijaitsee. Etätyönohjaus on joustavaa, kustannustehokasta ja sopii erityisesti yksilötyönohjaukseen.

Työnohjauksessa

  • keskitymme työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin
  • paneudumme yksittäisiin asiakas- ja oppilastilanteisiin
  • ohjaamme löytämään uusia toimintatapoja
  • osallistujat tulevat kuulluiksi ja voimaantuvat.

Yhteystiedot