Tukea lähikoulussa opiskeluun

Ohjauskäyntien avulla vahvistamme koulun ammatillista osaamista ja monialaista yhteistyötä. Samalla ne tarjoavat välitöntä tukea oppimiseen ja kuntoutumiseen sekä opetusjärjestelyihin. Käyntejä tekevät Valterin oppimisen ja kuntoutumisen asiantuntijat.

Usein tarpeen koulupolun nivelvaiheissa

Ohjauskäynnin kohteena voi olla yksi tai useampi oppilas tai koko ryhmä.  Oppilaan kannalta keskeisiä ajankohtia ovat usein koulupolun aloitus-, nivel- ja siirtymävaiheet. Aloite voi tulla vaikkapa koulusta, kuntouttajalta tai asumispalvelun piiristä.

Käynnin aikana mietimme oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilannetta koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista sekä pohdimme yhdessä esimerkiksi:

  • oppilaan tai ryhmän vahvuuksia
  • oppimista
  • toimintakyvyn vahvistamista
  • vuorovaikutusta
  • kommunikoinnin tukemista
  • toiminnanohjausta
  • käyttäytymistä
  • opetusmenetelmiä ja oppimateriaaleja
  • oppimisympäristöjen esteettömyyttä.

Ohjauskäynnin yhteydessä voimme järjestää tapaamisen, johon osallistuvat lapsen huoltajat sekä lähin opetus-, avustus-, hoito- ja kuntoutushenkilöstö tarpeen mukaan.

Yhteystiedot