Tukea oppimiseen lähikoulussa / -päiväkodissa

Ohjauskäyntien avulla vahvistamme koulun tai päiväkodin ammatillista osaamista ja monialaista yhteistyötä. Samalla ne tarjoavat välitöntä tukea oppimiseen, kehitykseen ja kuntoutumiseen sekä opetusjärjestelyihin. Käyntejä tekevät Valterin oppimisen ja kuntoutumisen asiantuntijat. Toteutamme ohjauskäyntejä myös etäpalveluna.

Usein tarpeen oppimispolun nivelvaiheissa

Ohjauskäynnin kohteena voi olla yksi tai useampi lapsi, nuori tai koko ryhmä.  Keskeisiä ajankohtia ovat usein koulupolun aloitus-, nivel- ja siirtymävaiheet. Aloite voi tulla vaikkapa päiväkodista, koulusta, kuntouttajalta tai asumispalvelun piiristä.

Ohjauskäynnin yhteydessä voimme järjestää tapaamisen, johon osallistuvat lapsen huoltajat sekä lähin varhaiskasvatus-, opetus-, avustus-, hoito- ja kuntoutushenkilöstö tarpeen mukaan.

Käynnin aikana mietimme kokonaistilannetta päiväkodin/koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista sekä pohdimme yhdessä esimerkiksi:

  • lapsen/nuoren tai ryhmän vahvuuksia
  • oppimista
  • toimintakyvyn vahvistamista
  • vuorovaikutusta
  • kommunikoinnin tukemista
  • toiminnanohjausta
  • käyttäytymistä
  • opetusmenetelmiä ja oppimateriaaleja
  • oppimisympäristöjen esteettömyyttä.

Kuuntele podcasteja erilaisista ohjauskäynneistä, joita ohjauspalveluiden ja kuntoutuksen työntekijät Valterissa toteuttavat.

Lataa maksuttomat oppaat Valteri-Puodista:
”Pieni huoltokirja oppimisen ja koulunkäynnin tueksi” -oppaassa käsitellään opetukseen sekä kasvun ja oppimisen tukeen liittyviä asioita.

”Pieni opas merkitykselliseen ja vaikuttavaan varhaiskasvatukseen” 
-vihkosen tarkoituksena on auttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia vahvistamaan omaa osaamistaan tukea tarvitsevan lapsen huomioimisessa.

Yhteystiedot

Pauliina Auranaho

0295 29 4390

pauliina.auranaho@valteri.fi

Oulu

Tiina Heikkinen

0295 33 2920

tiina.heikkinen@valteri.fi

Jyväskylä

Marja-Sisko Kautto

0295 33 2856

marja-sisko.kautto@valteri.fi

Jyväskylä

Eivor Larpes

0295 33 2221

eivor.larpes@valteri.fi

Vaasan toimisto
beställningsfortbildningar på svenska

Anne Levón

0295 33 2222

anne.levon@valteri.fi

Turun toimisto

Mari Luosa

0295 33 5416

mari.luosa@valteri.fi

Tampereen toimisto

Anne Paavola

029 533 2023

anne.paavola@valteri.fi

Mikkeli

Katri Rinne

0295 33 2064

katri.rinne@valteri.fi

Kuopio

Minna Sillanpää

0295 33 5322

minna.sillanpaa@valteri.fi

Helsinki

Petra Willamo

029 5332 212

petra.willamo@valteri.fi

ruotsinkieliset palvelut