Tukea lähikoulussa opiskeluun

Ohjauskäyntien avulla vahvistamme koulun ammatillista osaamista ja monialaista yhteistyötä. Samalla ne tarjoavat välitöntä tukea oppimiseen ja kuntoutumiseen sekä opetusjärjestelyihin. Käyntejä tekevät Valterin oppimisen ja kuntoutumisen asiantuntijat. Toteutamme ohjauskäyntejä myös etäpalveluna.

Usein tarpeen koulupolun nivelvaiheissa

Ohjauskäynnin kohteena voi olla yksi tai useampi oppilas tai koko ryhmä.  Oppilaan kannalta keskeisiä ajankohtia ovat usein koulupolun aloitus-, nivel- ja siirtymävaiheet. Aloite voi tulla vaikkapa koulusta, kuntouttajalta tai asumispalvelun piiristä.

Ohjauskäynnin yhteydessä voimme järjestää tapaamisen, johon osallistuvat lapsen huoltajat sekä lähin opetus-, avustus-, hoito- ja kuntoutushenkilöstö tarpeen mukaan.

Käynnin aikana mietimme oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilannetta koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista sekä pohdimme yhdessä esimerkiksi:

  • oppilaan tai ryhmän vahvuuksia
  • oppimista
  • toimintakyvyn vahvistamista
  • vuorovaikutusta
  • kommunikoinnin tukemista
  • toiminnanohjausta
  • käyttäytymistä
  • opetusmenetelmiä ja oppimateriaaleja
  • oppimisympäristöjen esteettömyyttä.

Lataa maksuton opas - Pieni huoltokirja oppimisen ja koulunkäynnin tueksi. Oppaaseen olemme koonneet asioita, jotka tulevat usein esille ohjauskäyntien yhteydessä.

Kuuntele ohjauskäynti-podcasteja.

Yhteystiedot

Monica Avellan

0295 33 2224

monica.avellan@valteri.fi

ruotsinkieliset palvelut

Teija Kettu

0295 33 2729

teija.kettu@valteri.fi

Jyväskylä

Riikka Piispa

0295 33 2102

riikka.piispa@valteri.fi

Mikkeli

Katri Rinne

0295 33 2064

katri.rinne@valteri.fi

Kuopio

Raisa Sieppi

0295 29 4390

raisa.sieppi@valteri.fi

Oulu

Minna Sillanpää

0295 33 5322

minna.sillanpaa@valteri.fi

Helsinki