Konduktiivinen pedagogiikka – liikuntavammaisen oppilaan kokonaisvaltaista oppimista lähikehityksen vyöhykkeellä

Syntymähetkellä liikuntavammaisen ja ei-liikuntavammaisena syntyneen lapsen mahdollisuudet ovat samat, mutta heti ensi minuuteista lähtien ero kehityksen monimutkaisella matkalla alkaa kasvaa. Tyypillisesti liikkuva lapsi tutkii ympärillään olevaa maailmaa liikkuen, tunnustellen ja…

Hyvinvointitaidoista tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin – koulusta kantavin siivin elämään

Artikkelissa käsitellään koulun mahdollisuuksia ja merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamisessa. Kouluvuodet ovat tärkeää aikaa itseluottamuksen ja minäpystyvyyden rakentumisen kannalta. Koulun oppimisympäristöllä ja toimintakulttuurilla voidaan vahvistaa oppilaiden myönteistä kasvua ja…