Vill du arbeta hos oss?

På Valteri stöder vi på en landsomfattande nivå lärandet och skolgången för elever i behov av allmänt, intensifierat och särskilt stöd samt kompetensen hos de som arbetar med dem. Vår verksamhet bygger på sektorsövergripande samarbete, omfattande expertis och innovativa metoder.

Kolla in Valteris lediga tjänster på valtiolle.fi-tjänsten.

Valteris sex enheter ansvarar för handledningstjänsterna, och i anslutning till enheterna fungerar Valteriskolan. Våra kontor finns i S:t Michel, Kuopio, Jyväskylä, Helsingfors och Uleåborg.

Valteri är en mångprofessionell arbetsgemenskap med ca 550 anställda. Vår personal består främst av professionella inom pedagogik, socialvård, habilitering samt hälso- och sjukvård. Samarbete och kompanjonskap är våra centrala verksamhetsprinciper. I centrum för våra samarbetsprojekt står alltid elever i behov av stöd. Vårt mål är att göra det möjligt för så många elever som möjligt att delta i undervisningen vid den egna närskolan.

Du kan läsa karriärberättelser från Valteri här.

Via filmklippet får du en snabb inblick i vad arbetet kan handla om

Varför Valteri?

Med kunden i fokus och genom sektorsövergripande samarbete

Våra kunder ser framför allt Valteri som en pålitlig aktör med professionell personal och ett barncentrerat arbetssätt.

Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet och mångfald, vår verksamhet är forskningsbaserad och Valteri strävar efter att stärka integration och jämlikhet i all undervisningsverksamhet.

 

Utvecklas i takt med arbetet

Vi erbjuder goda möjligheter för professionell utveckling och kontinuerligt lärande som en del av det sektorsövergripande samarbetet.

Hos oss har du möjlighet att delta i fortbildning och var dag lära dig mer och mer av dina kollegor.

Kolla in våra lediga tjänster

 

Gemensamma insatser för en gemensam skola

Samarbete och kompanjonskap är våra centrala verksamhetsprinciper. Vi har ett stående samarbete med Utbildningsstyrelsen samt med regionala och lokala utbildningsanordnare. Våra samarbetspartners är bland annat social- och hälsovårdsföretag, aktörer inom den tredje sektorn, universitet och högskolor samt regionala statliga förvaltningar.

 

Kuva Hele Hallasta luokkahuoneessa.

Hele Halla, handledare

Hele Halla råkade lite i misstag bli handledare på Valteri. Hon njuter av de möjligheter som arbetsplatsen erbjuder. Trots utmaningarna ger de ungas framtidshopp och positivitet henne energi i arbetet.

Läs mer om Heles karriärväg

Vuokko Palokangas luokkatilassa.

Vuokko Palokangas, speciallärare

Specialläraren Vuokko Palokangas karriär började i stadens specialskola varifrån hon efter tio år bytte till en stor enhetsskola där hon arbetade med inkluderande undervisning i närmare tio år. Nu har hon återvänt till specialskolan Valteri Tervaväylä i Uleåborg.

Läs Vuokkos berättelse

Hannele Lähteensuo, IKT-instruktör

IKT-instruktör Hannele Lähteensuo började jobba som adb-instruktör på före detta Svenska skolan för synskadade, numera Valteri Skilla, år 1998. Hennes arbete är mycket omväxlande och varierande - inget läsår- eller skoldag är den andra lik.

Läs mer om Hanneles arbete på Valteri

Söker du praktik- eller civiltjänstgöringsplats?

I vår arbetsgemenskap har du en utmärkt möjlighet att bekanta dig med ett mångprofessionellt arbetssätt från första parkett.

Läs mer om våra praktikplatser och möjligheter för civiltjänstgörare här.

Kom jobba med oss!

Lediga tjänster hos Valteri center för lärande och kompetens utannonseras på tjänsterna valtiolle.fi, kuntarekry.fi och mol.fi.

Läs mer, skicka in din ansökan via Valteris valtiolle.fi-webbsida och bli en del av arbetsgemenskapen hos oss!