Johanna Haukka, handledande lärare

Jag heter Johanna Haukka och jobbar som handledande lärare på Valteri center för lärande och kompetens.  Mitt yrkesval har egentligen varit självklart tidigt i mitt liv. Jag visste vad jag ville göra och även vad jag var bra på att göra, redan när jag gick på gymnasiet. Det var då jag insåg och blev fascinerad av att jobba med barn i behov av extra stöd.

Efter min examen som specialpedagog mot de yngre åldrarna, började jag jobba på en skola för barn med autism och jag visste då att jag valde rätt yrke. Att få utvecklas tillsammans med barnen och göra det där detektivarbetet för att hitta rätt stöd för varje barn är det som gör att jag brinner för mitt yrke. Jag lärde mig mycket under dessa år och utvecklades även som människa. Mycket av det jag lärde mig då är fortfarande sådant som jag använder i mitt specialpedagogiska tänkande idag.

Jag flyttade sedan till Finland för jag insåg att jag ville utveckla mitt specialpedagogiska kunnande och vidga mina vyer lite och vad är bättre då än att flytta till det land som är rankad 1:a i världen inom pedagogiskt kunnande. I Finland fick jag tillfälle att prova på att arbeta inom många olika områden. Jag har fått jobba i många olika smågrupper med många olika elever i varierande åldrar, vilket har varit väldigt utvecklande.

På senare tid har jag börjat intressera mig mer för handledning och jag har upptäckt hur roligt och intressant det är att få vara med och hjälpa och stödja andra att utvecklas i sin yrkesroll. Handledning är det som min utbildning som specialpedagog till stor del är inriktat på. Jag började på Valteri center för lärande och kompetens i augusti förra året. Här jobbar jag som handledande lärare främst för barn med utmanande beteende. Att vara handledande lärare innebär att jag åker runt i Svenskfinland och stödjer och hjälper pedagoger i deras arbete.

Jag får vara den där detektiven som hittar de där verktygen som eleverna behöver. I mitt arbete får jag chans att träffa mycket nya människor och utveckla både mig själv och de daghem/förskolor och skolor jag besöker. Det hjälper mig även då jag är ute och håller fortbildningar. Jag får chansen att prata om något jag brinner för och dessutom utveckla andra pedagoger, den perfekta kombinationen.

Förutom detta jobbar jag mycket med det som vi har börjat kalla skräddarsydda stödperioder. Det är inspirerande att kunna utveckla ett stöd som verkligen är anpassat efter den individuella eleven och där jag har möjlighet att åka ut till deras skolor och jobba individuellt med eleven på plats. Att få sitta ner med eleverna för att till exempel kunna gå igenom olika sociala situationer; hur gör man, vad var det som skedde i den sociala situationen och hur kan hen hantera dessa nästa gång. Eller föra en diskussion kring känslor och dess uppkomst. Vad händer i kroppen när man blir arg, glad. Hur känner andra människor? Att kunna lyfta fram de positiva sidorna hos eleverna och hitta verktygen som gör att barnet även lyckas i sin vanliga skolvardag. Det är det som gör att jag älskar mitt jobb.

Hannele Lähteensuo, IKT-instruktör

Jag började jobba som adb-instruktör på före detta Svenska skolan för synskadade, numera Valteri Skilla, år 1998. I bagaget hade jag tradenomstudier i Kemi-Torneås yrkeshögskola, samt specialisering av datahjälpmedel för blinda vid före detta Arlainstitutet, numera Keskuspuiston ammattiopisto - Arlan toimipaikka.
Jag gjorde en del av min praktik gällande hjälpmedelsstudierna på Svenska skolan för synskadade. Jag kände väl till skolan, eftersom jag gick grundskolan där. Vingarna, som skolan ville ge eleverna är ganska lika som på min skoltid, men sätten för att nå målen har till en del ändrats under åren. Detta på grund av och tack vare teknikens utveckling och förändringar i samhället.

Inget läsår- eller skoldag är den andra lik. Mitt arbete är alltså mycket omväxlande och varierande. Till mina arbetsuppgifter hör bland annat att att skriva elevernas individuella planer för IKT, vikariera undervisningspersonal vid deras frånvaro, att medverka i stödperioder för elever, hålla kurser för de elevernas assistenter, lärare och föräldrar.

Jag gör handledningsbesök för att stötta eleverna i deras dator- och datahjälpmedelsanvändning och i användning av mobiltelefon med skärmläsningsprogram och punktskrift. Jag handleder skolans elever och personal vid användning av skolans- och skolans elevers datorer tillsammans med datahjälpmedel- och hjälpmedelsprogram för blinda. Jag stöttar de blinda elevernas mobiltelefonanvändning och punktskriftsanvändning. Jag undervisar praktikanter och besökare i datoranvändning tillsammans med hjälpmedel- och hjälpmedelsprogram för blinda, samt i användningen av mobiltelefoner ur blindas synvinkel.

Jag testar datahjälpmedel, -och hjälpmedelsprogram för olika datorer, mobiltelefoner, program, användargränssnitt- internetmiljöer, elektroniska böcker, digitala talböcker, anteckningshjälpmedel för blinda, användandet av scanningsprogram tillsammans med datahjälpmedel- och hjälpmedelsprogram för blinda, samt handleder vid användning av dem åt ovannämnda målgrupper.

Jag redigerar och punktar ut allt material, som behövs i punktskrift på Skilla. Material som behövs för elever punktar jag också ut. Vid behov tar jag reda på pedagogiska dataprogram och spel för blinda samt testar programmen och handleder personalen. Programmen ska vara både till nytta och nöje för såväl skolans elever som de inkluderade eleverna. Till mina uppgifter hör också att översätta och sammanställa databruksanvisningar och handledningar, att göra kartläggningar och skriva rekommendationer åt skolans blinda elever och de inkluderade blinda eleverna gällande datautrustning (hård- och mjukvara).

Jag tar även reda på och bearbetar undervisningsmaterial. Jag medverkar i olika projekt och undersökningar gällande datahjälpmedel och användning av dator för barn med synskada. Om tiden medger gör jag mindre översättningsuppdrag från svenska till finska och tvärtom av material, som behövs på Skilla.
Slutligen deltar jag  i undervisningsteamets möten och personalmöten och medverkar även i ett par av Valteris arbetsgrupper.

För arbetet som adb-instruktör (numera IKT-instruktör) krävs att man är intresserad av datorer, mobiltelefoner, program och applikationer, samt att man har tålamod för att söka lösningar på tekniska problem och för att få teknisk utrustning och program att fungera ihop. Ett genuint intresse för barn och undervisning är en förutsättning för denna uppgift . Att vara lösningsfokuserad, samarbetskunnig, flexibel och vidsynt är också egenskaper som behövs för arbetet.