Hele Halla råkade lite i misstag bli handledare på Valteri – ”Jag snubblade in på det här arbetet”

Valterissa ohjaajana työskentelevä Hele Halla kuvattuna Valteri-koulu Ruskiksen luokkahuoneessa.

Karriären kan gå spikrakt eller ta en omväg. Ibland kan det hända att när man går på omvägen, så råkar man i misstag in på en bransch som börjar kännas som sin egen. Hele Halla jobbar som handledare på Valteri center för lärande och kompetens njuter av de möjligheter som arbetsplatsen erbjuder. Trots utmaningarna ger de ungas framtidshopp och positivitet henne energi i arbetet.

”Jag snubblade in på det här arbetet. Jag hade ursprungligen inte tänkt skolvärlden som min bransch”, berättar handledaren Hele Halla som arbetar i Valteri-skolan Ruskis i Helsingfors. Hon hamnade i branschen av en ren slump, eftersom barn inte hörde till Hallas vardag i hennes första yrke. Då var behovet av en sax i första hand till något annat än att pyssla gratulationskort.

”Mitt första yrke var skräddare. Vid sidan om firman vikarierade jag i närskolor och så småningom blev jag på den vägen. Skolvärlden absorberade mig.”

Det arbete som Halla gjorde med eleverna kändes inom kort som hennes eget och eleverna blev snabbt viktiga.

”Arbetet får mig att känna att jag har något att ge. Bakom alla utmaningar är de vanliga unga som är positiva och präglas av hopp.”

De kortare vikariaten ledde till längre vikariat, vilka i sin tur resulterade i flera års erfarenhet som skolgångshandledare inom den kommunala sektorn. Vid sidan om sitt arbete genomförde Halla studierna för skolgångshandledare på läroavtal. Examen kompletterade det praktiska kunnandet som hon hade samlat och garanterade varaktigheten av arbetsplatsen. Dessutom gav examen henne kvalifikationer och trygghet i skolarbetet.

Sektorsövergripande sakkunniga under samma tak

Det är tredje året som Halla arbetar på Valteris verksamhetsställe i Helsingfors. ”Ruskis har traditionellt varit specialskolan för rörelsehindrade, men nuförtiden har elevmångfalden ökat och förändrats mycket. Jag har möjlighet att arbeta med olika utmaningar, styrkor och personligheter.”

Utöver den mångsidiga vardagen gör möjligheten av variation arbetet intressant. Halla är som bäst tjänstledig från sin handledartjänst och arbetar istället som stödperiodshandledare. Målsättningen för de stödperioder som Valteri erbjuder är att stöda lärande och habilitering.

”Jag arbetar som handledare under stöd- och gruppstödsperioderna på Ruskis och deltar i förberedelserna av dem tillsammans med den handledande läraren och det mångdisciplinära teamet. Ibland äger stödperioderna rum lokalt i elevernas egna närskolor eller så åker man med sitt mångdisciplinära arbetspar på handledningsbesök.”

I Valteri-skolan fungerar handledaren ofta som den bindande länken mellan undervisningen och habiliteringen då hen följer med eleven från början till slutet av skoldagen.

”Det är betydelsefullt att vi kan erbjuda undervisning, habilitering och hälsovårdstjänster under samma tak.”

Halla berättar att inför utmaningarna med omsorg och undervisning har Valteri bland annat utmärkt tillgång till hälsovårdare, sjukskötare och läkare även i andra situationer än de nödvändiga kontrollerna.

Valteris trumf är att man lär sig av andra yrkesgrupper, eftersom samarbetet är tätt och habiliteringsverksamheten äger till exempel inte rum någon annanstans dit eleven måste resa separat. Det finns alltid en yrkesperson i närheten.

Vilken tur att arbeta som handledare till Valteri

Efter att ha arbetat sex år som skolgångshandledare inom den kommunala sektorn återvände Halla kortvarigt till sitt jobb som skräddare. Koronan bidrog till att arbetssituationen blev instabil och medan Halla funderade på sina alternativ fick hon syn på en ledig tjänst som handledare på Valteri.

”Sedan tidigare hade jag drömt om att jobba på Valteri, men då skulle arbetsresan ha varit för lång, så jag sökte aldrig. När koronan förändrade arbetssituationen och vi flyttade med familjen tillbaka till Helsingfors lediganslogs en tjänst av slumpen.”

Halla lyfter fram bra sidor i arbetet som på den tidigare arbetsplatsen var strama. Hon nämner full arbetstid, bättre lön, intern utbildning och möjligheten att överhuvudtaget utbilda sig.

”Det finns regelbunden utbildning samt möjlighet att ansöka till längre utbildningar internt som till exempel utbildningen till neuropsykiatrisk tränare. Själv fick jag bra tilläggsstöd i mitt arbete genom att gå till exempel specialistutbildningen i stöd för psykisk hälsa. Nästa steg skulle vara utbildningen till neuropsykiatrisk tränare som skulle ge mig viktiga verktyg i arbetet.”

Halla konstaterar att stämningen i arbetsgemenskapen definitivt är en orsak till att Valteri är en bra arbetsplats. Stämningen bland personal och elever speglar varandra.

”I vår skola har vi till exempel väldigt lite mobbning. Kanske är det lättare för eleverna att acceptera olikheter, då de samtidigt hanterar livet med sina egna olikheter eller skador.”

Enligt Halla lönar sig en vardag med ett meningsfullt och värdefullt arbete.

”I vår arbetsgemenskap överförs den glada och avslappnade atmosfären till arbetet och människorna. De utmanade stunderna gås igenom efteråt och hjälp och stöd finns alltid tillgängligt på begäran. Elevernas och personalens positiva energi stöder i de varierande arbetssituationerna.”

Skulle du också vilja arbeta på Valteri precis som Hele? Vår arbetsgemenskap är full av kunnande och erfarenhet av att arbeta med barn i behov av stöd och en lysande utsiktsplats för sektorsövergripande arbete. Hos oss växer yrkeskunskaperna dagligen, naturligtvis i samarbete.

Se alla våra lediga tjänster via valtiolle.fi, skick in ansökan och bli en av oss!

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev