Vuokko Palokangas upplever att hon har återvänt till sina rötter i sitt arbete som speciallärare på Valteri – ”Jag ser barnet som ett barn bakom utmaningarna”

Specialläraren Vuokko Palokangas karriär började i stadens specialskola varifrån hon efter tio år bytte till en stor enhetsskola där hon arbetade med inkluderande undervisning i närmare tio år. Nu har hon återvänt till specialskolan Valteri som ger särskilt stöd i undervisningen. Bytet av arbetsplatsen har naturligtvis varit en stor förändring men givande.

Innan hennes nuvarande tjänst som speciallärare i Valteri-skolan i Tervaväylä i Uleåborg, kände Vuokko Palokangas till Valteri center för lärande och kompetens via en elevs stödperiod. Målsättningen med stödperioderna som Valteri erbjuder är att stöda inlärning och habilitering. Stödperioderna genomförs i grupp eller individuellt i Valteri-skolan eller i elevens egen skola.

”En elev från min grupp deltog i Valteri-skolans stödperiod och jag var själv med på möten. Jag kände att det fanns en aktör som man kunde ta kontakt med vid behov. De känner till barnfrågor och kan ge eleven verktyg i vardagen även i närskolan.”

Efter nio trivsamma år på enhetsskolan kände Palokangas att hon ville ha flera yrkesmässiga utmaningar och beslöt därför att söka jobb hos Valteri. Hon var i synnerheten intresserad av mångdisciplinärt arbete och kompanjonlärarskap som hon sedan tidigare kände till från sitt arbete.

”Under intervjun sa jag att jag är en lagspelare och jag vill fortsätta på samma linje”.

I vardagen kan du få hjälp av dina närmaste kollegor

I kompanjonlärarskap delas ansvarstagandet och undervisningen planeras tillsammans, då flera funderar på frågorna kring barnen. Detta är bra för både barnet och för sin egen arbetshälsa.

”Jag har här reflekterat över hur lösningarna måste genomföras med barnet i fokus även om utmaningarna har blivit större. Stödbehoven hos oss är så stora att vi hamnar differentiera undervisningen mycket. Ändå börjar och slutar vi dagen tillsammans, så att barnet bibehåller känslan av att hen hör till gruppen.”

Förutom lärarpar är det mångdisciplinära teamet Valteri-skolans styrka.

”Det är otroligt fruktbart att samarbeta på detta sätt när det mångdisciplinära teamet är detsamma hela tiden”, konstaterar Palokangas.

Om en elev behöver hjälp behöver man inte vända på alla stenar utan det finns till exempel en terapeut, en socialarbetare och en psykolog i närheten.

”Jag har upplevt att alltid när jag behöver något, så finns det i huset. Jag har inte behövt vara ensam i någon situation.”

Möjligheten att genomföra sitt arbete på olika sätt

När Palokangas började arbeta kunde hon genast utvidga sitt kunnande genom Valteris interna utbildning. Arbetstagarna uppmuntras att aktivt utveckla sina yrkeskunskaper och detta möjliggörs bland annat genom ett omfattande utbud av utbildningar.

Valteris mångdisciplinära arbetsgrupp besitter enormt specialkunnande som regelbundet delas med kollegor genom utbildning och bästa praxis.

Palokangas lärde sig först grunderna i teckenkommunikation och MAPA®-metoden (på finska) i arbetet. MAPA®-metoden används vid förebyggande och kontrollerande av utmanande situationer. Hon ser de längre utbildningshelheterna som Valteri erbjuder som en intressant möjlighet, men än så länge går tiden åt till allting nytt.

Hon är även intresserad av att arbeta på fältet det vill säga arbeta som sakkunnig inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

”Jag upplever att jag har något att ge tack vare min erfarenhet. I Valteri är det möjligt att genomföra sitt arbete som speciallärare på olika sätt. Förutom klassrumsarbete kan du även arbeta som handledande lärare.”

Den handledande lärarens mångsidiga arbetsbeskrivning, som huvudsakligen riktar sig utåt, omfattar bland annat handledningsbesök, koordinering och genomföring av elevers stödperioder, undervisning samt utbildning. Arbetet utförs i nära samarbete med Valteris undervisnings-, habiliterings- och elevstödstjänster.

Palokangas håller med om att den mångdisciplinära arbetsgruppen arbetar för samma mål i vardagen och att det är till nytta för hela arbetsgruppens hälsa.

”En stor fördel i arbetet är ett gott samarbete och förtroende för andra vuxna.”

Palokangas sammafattar att den viktigaste aspekten av sitt arbete är de som arbetet görs för.

”Jag tycker otroligt mycket om barnen. Jag ser barnet som ett barn bakom utmaningarna. Man blir fäst vid dem och kan glädja sig åt de små stegen de tar och det faktum att barnen har det tryggt i skolan.”

 

Skulle du också vilja arbeta på Valteri precis som Vuokko? Vår arbetsgemenskap är full av kunnande och erfarenhet av att arbeta med barn i behov av stöd och en lysande utsiktsplats för sektorsövergripande arbete. Hos oss växer yrkeskunskaperna dagligen, naturligtvis i samarbete.

Se alla våra lediga tjänster via valtiolle.fi, skick in ansökan och bli en av oss!

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev