Praktik i samband med studier och avhandlingar

I vår arbetsgemenskap har du en utmärkt möjlighet att bekanta dig med ett mångprofessionellt arbetssätt från första parkett. Det dagliga stödet för en persons lärande och habilitering sker som ett skarvlöst samarbete mellan profesionella inom olika områden. Som praktikplats fungerar vi främst för studerande inom pedagogik, hälsovård och socialvård.

Största delen av våra praktikplatser anvisas åt de läroanstalter med vilka vi har ett långvarigt samarbete.

Eftersom samarbete inom utvecklings- och forskningsverksamhet är en grundsten i vår verksamhet erbjuder vi möjlighet till att skriva avhandlingar.

Civiltjänst

I vår mångprofessionella arbetsgemenskap hittar du en mängd olika möjligheter för civiltjänstgöring. En lämplig yrkesexamen eller lämpliga studier samt körkort räknas till fördel. En studentexamen och inriktning som motsvarar våra aktuella behov (t.ex. IT) kan dock utgöra tillräckliga grunder för antagning.

I bästa fall kan civiltjänstuppdraget öppna nya anställningsmöjligheter för professionella och studerande eller hjälpa med karriärvalen.

Lediga tjänstgöringsställen hittar du på Civiltjänstcentralens hemsida sivarikeskus.fi.