Palapelimalli on Valteri-koulun opetussuunnitelman tukimateriaali toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen suunnitteluun (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen). Palapelimallissa on opetussuunnitelman mukaisesti viisi toiminta-aluetta, joista kolmantena sosiaaliset taidot.

Sosiaaliset taidot

Oppimisen tavoitteena on oppilaan ryhmässä toimiminen ja toimintaan osallistumisen kehittyminen. Opetus sisältää erilaisissa oppilaan elämän kannalta merkityksellisissä ympäristöissä toimimista. Sosiaalisiin taitoihin kuuluvat myös vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelu. Oppilaan itsetuntemusta ja halua osallistua tuetaan tarjoamalla yrittämisen kautta onnistumisen kokemuksia turvallisessa oppimisilmapiirissä.

Sosiaalisten taitojen opetuksessa huomioidaankin kokonaisuus: oppilaan kehityksen kannalta mielekäs toiminta, osallistumisen ja toimintaan liittymisen kannalta toimintakykyä edistävien taitojen harjoittelu sekä taitojen harjoittelua tukevat oppimisympäristö- ja toimintamalliratkaisut.

Sosiaaliset taidot jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin:

  • Ryhmässä toimimisen taidot
  • Tunne- ja itsesäätelytaidot.

Tutustu ja ota Palapellimalli käyttöösi (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen).
Palapelimallissa on viiden toiminta-alueen alla 22 alaotsikkoa ja niissä yli 260 tarkempaa aihekokonaisuutta, esimerkkejä ja vinkkejä huomioitavaksi mmm. HOJKS-tavoitteiden kirjaamiseen.

Palapelimalli koostuu viidestä toiminta-alueesta: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäisten toimintojen taidot.
Palapelimalli koostuu viidestä toiminta-alueesta: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäisten toimintojen taidot.

Haluatko tietää lisää toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta?

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa konsultatiivisia palveluja ja ohjausta toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen. Tutustu palveluihimme kunnille ja kouluille ja ota yhteyttä.