Palapelimalli on Valteri-koulun opetussuunnitelman tukimateriaali toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen suunnitteluun (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen). Palapelimallissa on opetussuunnitelman mukaisesti viisi toiminta-aluetta, joista viides on Päivittäisten toimintojen taidot. 

Päivittäisten toimintojen taidot

Päivittäisten toimintojen taidot tarkoittavat niitä taitoja, joita ihminen tarvitsee arjessaan. Päivittäisten taitojen harjoittelemisessa oppilas harjoittelee erilaisissa arjen toistuvissa tilanteissa motoristen, kielen ja kommunikaation, sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen toiminta-alueiden tavoitteita. Nämä taidot vahvistavat oppilaan mahdollisuutta olla aktiivinen toimija omassa elämässään.

Päivittäisten toimintojen tavoitteena on, että oppilas tunnistaa ne asiat ja hetket, joissa hän tarvitsee apua ja ne asiat, jotka hän hallitsee itse. Tavoitteena on, että oppilas oppii toimimaan mahdollisimman itsenäisesti arjen toimissaan. Tärkeää on löytää oppilaalle niitä taitoja, joissa hän saa “minä osaan”-kokemuksia.

Päivittäisten toimintojen taidot jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin:

  • Terveys ja turvallisuus
  • Arjen taidot
  • Kotielämätaidot
  • Ympäristössä liikkuminen
  • Vapaa-ajanvietto.

Tutustu ja ota Palapellimalli käyttöösi (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen).
Palapelimallissa on viiden toiminta-alueen alla 22 alaotsikkoa ja niissä yli 260 tarkempaa aihekokonaisuutta, esimerkkejä ja vinkkejä huomioitavaksi mmm. HOJKS-tavoitteiden kirjaamiseen.
Palapelimalli koostuu viidestä toiminta-alueesta: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäisten toimintojen taidot.Palapelimalli koostuu viidestä toiminta-alueesta: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäisten toimintojen taidot.

Haluatko tietää lisää toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta?

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa konsultatiivisia palveluja ja ohjausta toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen. Tutustu palveluihimme kunnille ja kouluille ja ota yhteyttä.