Vill du hitta gynnsamma lösningar för problem vid inlärning, hantering av situationer samt förebyggande och minskning av problem? Om ditt svar är ja, är de här utbildningarna för dig och din arbetsgrupp. Under utbildningarna hittar vi gemensamt lösningar till deltagarnas vardagssituationer.

Ämnen inom beställningsutbildningen

  • Inlärningsmiljön – grundpelaren för krävande sektorsövergripande stöd
  • Glädjen i lärandet och varandet
  • Autismspektrum – hur ska undervisningen stödjas?
  • Utmanande uppförande – tillsammans över hindren
  • Utbildning som ordnas enligt verksamhetsområde
  • Kommunikationsmetoder som stöder tal och aktivt stödjande av växelverkan
  • Inlärningsstöd för elever med mångsidiga behov
  • Problem vid skolgången och stöd för undervisningsmöjligheter på webben