Utbildare

handledande lärare, ped.mag. speciallärare, specialklasslärare

Eivor har 20 års erfarenhet av att ge hörselpedagogiskt stöd till elever, personal och föräldrar. Eivor har även erfarenhet av att arbeta tillsammans med barn och unga som kräver det lilla extra och att tillsammans med skolpersonalen finna strategier för att eleverna ska uppnå sin optimala potential.

  • barn inom småbarnspedagogik och grundskola
  • barn med hörselnedsättning
  • lärandemiljön i skolan, praktiska lösningar
  • kartläggning och handledning
  • ett annat sätt att tänka: AST – förmågor och förutsättningar för lärande