Utbildare

handledande lärare, ped.mag., speciallärare, specialklasslärare

Daniel har stor sakkunskap om och erfarenhet av att undervisa elever med synnedsättning/blindhet samt hur man med hjälp av undervisningsarrangemangmetoder och hjälpmedel beaktar dessa elever i sin undervisning. Daniel är skicklig att använda teknologi som stöd i undervisningen. 

  • elever med synnedsättning
  • synhjälpmedel
  • IT som hjälpmedel i undervisningen
  • studieteknik
  • kompanjonlärarskap