Saknar de nya vägledande dokumenten, grunderna för OPS och VASU, ännu bearbetning i den egna arbetsgemenskapen? Att föra över läroplanen till en fungerande vardag innebär samarbete. Vår sakkunniga utbildning för framåt det gemensamma kunnandet inom både småbarnsfostran och grundutbildningen.

Ämnen inom beställningsutbildningen

 • Gemensamt lärande och flexibla pedagogiska lösningar
 • Välmående och trygg vardag – man lär sig genom att göra
 • Nya inlärningsmiljöer och pedagogik
 • Mot en inkluderande och deltagande verksamhetskultur
 • Konsulterande och vägledande arbetssätt – med andra ord bättre tillsammans
 • Stöd för inlärning, uppfostran och skolgång – skriva pedagogiska dokument
 • Övergångsskeden på inlärningens stig – smidiga övergångar levvård nu
 • Gemensamt lärande och flexibla pedagogiska lösningar
 • Välmående och trygg vardag – man lär sig genom att göra
 • Nya inlärningsmiljöer och pedagogik
 • Mot en inkluderande och deltagande verksamhetskultur
 • Konsulterande och vägledande arbetssätt – med andra ord bättre tillsammans
 • Stöd för inlärning, uppfostran och skolgång – skriva pedagogiska dokument
 • Övergångsskeden på inlärningens stig – smidiga övergångar