Med funktionsförmåga menar man individens förutsättningar att använda sina egna kunskaper och förmågor i skolan, hemma och på fritiden – i miljön där hen lever. Elevens inlärning och funktionsförmåga kan stödjas och habiliteras med ett flertal olika metoder, för vilka man kan få utbildningar som hålls av experter på till exempel den egna skolan eller förskolan. Alla har rätt till glädjen av lärande.

Ämnen inom beställningsutbildningen

 • Elevens funktionsfömåga i skolans vardag
 • Hjälpverktyg vid undervisningen och som stöd vid deltagande
 • Samarbete mellan läraren och skolgångshandledaren/-biträdet
 • Stöd till synskadade elever
 • Såg du såhär – stöd vid visuell gestaltning
 • Stöd för språk och kommunikation – språkliga kunskaper i förskole- och nybörjarundervisningen
 • Utmaningar med hörande i undervisningen
 • Rörelseglädje till alla – anpassad idrott
 • Stöd av sociala och emotionella förmågor samt trygghetsförmågor
 • Utmanande uppförande – aktivitetsstyrning och vardagshantering
 • Aktivitetsstyrning ger en smidig vardag – stödjande av noggrannhet
 • Strukturering och visualisering för en smidigare vardag
 • Kul matematik – stöd vid matematikinlärning
 • Ämnesbaserade särskiljande metoder och arbetssätt
 • Magnifika material från Valteri
 • Stöd för familjer och stärkande växelverkan vid kontakt med familjer
 • Den mångkulturella skolan och flerspråkiga elever