En guide som stöd för skolnärvaro

Kul att du kom! – En liten guide som stöd för skolnärvaro och för att minska frånvaron i skolan. Guiden berättar om frånvaro som fenomen samt om hur man ska stödja närvaro och lärande samt ingripa i frånvaro.

Ladda ner gratis digitalt material

En guide till en effektiv småbarnspedagogik

Växandets stig – en liten guide till en effektiv småbarnspedagogik hjälper yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken att stärka sin egen kompetens när det gäller att uppmärksamma barn som behöver stöd samt att erbjuda verktyg för att skapa en öppen atmosfär och växelverkan.

Ladda ner gratis digitalt material

Den lilla handboken som stöd för lärande och skolgång

I denna handbok behandlas frågor som berör undervisning samtstöd för uppväxt och lärande. Den är skriven för skolans personal och vårdnadshavare för att påminna om de faktorer som hjälper barnet att uppnå de bästa möjliga inlärningsresultaten för honom eller henne.

Ladda ner gratis digitalt material