Välkommen! – Öppet hus på Valteri Åbo kontor den 25.11 kl. 14- 16

Vid utmaningar inom lärande och stöd för skolgång erbjuder Valteri center för lärande och handledning skolor och kommuner hjälp. Valteri Åbo kontor har på torsdagen den 25.11 kl. 14-16 öppet hus i Yhteisötalo Lounatuulet. Handledande lärare Anne Levón och handledande habiliterare Jenny Felixson, med stöd av handledande habiliterare Minna Nieminen från Tammerfors kontor, diskuterar gärna vilka behov av stöd för lärande finns i just er skola eller kommun. Tillställningen är tvåspråkig, alltså på svenska och finska.

– Vi önskar att skolor och kommuner hittar oss och kan söka hjälp från oss med låg tröskel och i god tid – gärna redan innan ordnande av stöd för lärande eller elevens skolgång känns ytterst problematiskt. Vi är även kontaktpersoner till hela Valteri, vilket betyder att man kan kontakta oss i vilket ärende som helst inom stöd för lärande, uppmanar Åbo kontors handledande lärare Anne Levón.

Vanligen kommer kontaktförfrågan till Valteri via kommunen eller utbildningsväsendet, då man i skolans vardag märkt utmaningar med en elev och lärarnas egna resurser och metoder inte räcker till. Inom Valteri finns det mycket kunnande om bl.a. utmanande beteende, utmaningar inom syn, hörsel, rörlighet eller t.ex. autismspektrum. Vid Valteris handledningsbesök  och stödperiod  ges stöd för elevens utveckling, lärande, skolgång och möjligheter att delta i sin egen lärmiljö.

– Själv känner jag att ger mest hjälp redan genom att förmedla kunskap om vilka orsaker som kan ligga bakom elevens beteende och föreslå olika sätt att bemöta det. På så sätt är det lättare att i fortsättningen kunna hitta och även utnyttja nya lösningar. Emellanåt ger vi dock mycket konkreta material och metoder, konstaterar Levón.

– Utmaningar som ökar just nu är skolfrånvaro och upplevelsen av tidsbrist. Det finns inte tid att utföra de åtgärder som skulle ge mer tid i vardagen. När vi kommer på besök så genomför vi konkret de åtgärder som sparar tid och tålamod samt tar i bruk olika digitala hjälpmedel program och applikationer för att stöda eleven.

Anne Lévon, Jenny Felixson och Minna Nieminen önskar således kommunder och skolor i Åbo regionen välkomna att diskutera, fråga och bekanta sig med Valteri och våra tjänster på Öppet Hus torsdagen den 25.11 kl. 14-16, Yhteisötalo Lounatuulet, Västerlånggatan 33. Temat är Nå npf, bemöt beteende /Näe nepsy, kohtaa käytös och vi presenterar bl.a. olika material för stöd för lärande och skolgång. Anmäl dig till evenemanget här.

Valteri erbjuder mångsidiga tjänster inom fältet för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning, på svenska och på finska. Det riksomfattande Valteri center för lärande och kompetens stöder närskoleprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för elever och professionella som arbetar med elever med behov av allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Valteri är verksamma under Utbildningsstyrelsen. Vår målsättning är att så många elever som möjligt ska kunna studera i den egna kommunens närskolor.

 

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev