Tervetuloa! – Valterin Turun toimiston Avoimet ovet 25.11. klo 14 – 16

Kouluille ja kunnille apua oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvissä haasteissa tarjoaa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri. Valterin Turun toimisto järjestää torstaina 25.11 klo 14 – 16 Avoimet ovet Yhteisötalo Lounatuulessa. Ohjaava opettaja Anne Lévon ja ohjaava kuntouttaja Jenny Felixson sekä Minna Nieminen Tampereen toimistosta keskustelevat mielellään juuri teidän koulun tai kunnan oppimisen tukeen liittyvistä tarpeista. Tilaisuus järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

– Toivomme, että koulut ja kunnat löytävät meidät ja osaavat hakea meiltä apua matalalla kynnyksellä ja varhain – mielellään jo ennen kuin arjessa oppimisen tuen järjestäminen tai oppilaan koulunkäynti haastaa äärimmilleen. Olemme yhteyshenkilöinä koko Valterin suuntaan eli meihin voi ottaa yhteyttä, missä tahansa oppimisen tuen asiassa, kannustaa Turun toimiston ohjaava opettaja Anne Lévon.

Yleensä yhteydenotto Valteriin tulee kunnan tai opetustoimen kautta, kun kouluarjessa on huomattu haasteita lapsen ja nuoren kanssa ja opettajien omat resurssit ja keinot ovat vähissä. Valterista osaamista löytyy laajasti mm. haastavan käytöksen, näön, kuulon, liikuntavamman tai esim. autismin kirjon pulmiin. Valterin ohjauskäynneillä  ja tukijaksolla tuetaan lapsen tai nuoren kehitystä, oppimista, koulunkäyntiä ja osallistumisen mahdollisuuksia hänen omassa oppimisympäristössään.

– Itse koen antaneeni eniten apua jo pelkästään välittämällä tietoa siitä, mitkä ovat oppilaan käyttäytymisen takana olevat syyt ja ehdottamalla erilaisia tapoja katsoa käytöstä. Sitä kautta on helpompi löytää ja myös käyttää uusia ratkaisuja. Välistä annamme hyvinkin käytännönläheisiä materiaaleja ja menetelmiä, toteaa Lévon.

– Tällä hetkellä nousevat haasteet ovat kouluakäymättömyys ja kokemus siitä, että aikaa on vähän. On niin kiire, että ei ehdi tehdä toimenpiteitä, joilla voittaisi arkeen aikaa. Kun tulemme käymään, niin konkreettisesti tehdään ne toimenpiteet, joilla säästetään aikaa ja hermoja siellä arjessa sekä otetaan käyttöön erilaisia sähköisiä apuvälineitä, ohjelmia ja sovelluksia, joilla tukea oppilasta.

Anne Lévon ja Jenny Felixson toivottavat Turun seudun kunnat ja koulut tervetulleeksi keskustelemaan  ja tutustumaan Valterin palvelutarjontaan Avointen ovien päivänä torstaina 25.11 klo 14 – 16 Turun Lounatuulen yhteisötaloon, Läntinen Pitkäkatu 33. Teemana on Näe nepsy, kohtaa käytös / Nå npf, bemöt beteende ja esillä mm. erilaisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen materiaaleja ja välineitä. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä.

Valteri tarjoaa monipuolisia palveluja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kentällä suomen ja ruotsin kielellä. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja toimintakykyä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista. Opetushallituksen alaisuudessa toimivan Valterin tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi opiskella oman kotikuntansa lähikoulussa.

 

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje