Lösningar till utmaningar inom lärande

Valteri erbjuder elever, deras familjer och medarbetare stöd för lärande och skolgång. Barn och unga som omfattas av allmänt, intensifierat och särskilt stöd har nytta av våra tjänster. Vårt mål är att så många elever som möjligt ska kunna gå i skola i sin egen hemkommun och sin egen närskola.