Lättare att våga pröva och delta

Morgon- och eftermiddagsvården samt de läger vi ordnar under skolloven stöder hemmets och skolans fostringsarbete.

Under skolloven ordnar vi förmiddags- och eftermiddagsverksamhet samt läger som fungerar som stöd till det pedagogiska arbetet hemma och i skolan. Verksamheten främjar elevernas emotionella och etiska utveckling samt deras välmående och delaktighet i samhället. De ger tillfälle att delta i uppiggande aktiviteter i grupp under övervakning av ledare.

Mod att våga prova och delta

Vår verksamhet styrs av de områdena som betonas i Valteriskolans läroplan. Vårt mål är att erbjuda eleven en sammanhängande vardag och att stöda elevens funktionsförmåga.  Dessutom betonar vi

  • en uppskattande och uppmuntrande verksamhetskultur som stöder delaktighet.
  • en omgivning som inspirerar till att prova själv och ger upplevelser.

Kontaktinformation

Johan Bäckman

0295 33 2230

johan.backman@valteri.fi

Carina Calenius

0295 33 2101

carina.calenius@valteri.fi

Anu Holappa

0295 29 4156

anu.holappa@valteri.fi

Mervi Huttunen

0295 33 2027

mervi.huttunen@valteri.fi

Virva Leinonen

0295 33 2883

virva.leinonen@valteri.fi

MInna Muhonen

0295 33 5304

minna.muhonen@valteri.fi