Under skolloven ordnar vi förmiddags- och eftermiddagsverksamhet samt läger som fungerar som stöd till det pedagogiska arbetet hemma och i skolan. Verksamheten främjar elevernas emotionella och etiska utveckling samt deras välmående och delaktighet i samhället. De ger tillfälle att delta i uppiggande aktiviteter i grupp under övervakning av ledare.

Mod att våga prova och delta

Vår verksamhet styrs av de områdena som betonas i Valteriskolans läroplan. Vårt mål är att erbjuda eleven en sammanhängande vardag och att stöda elevens funktionsförmåga.  Dessutom betonar vi

  • en uppskattande och uppmuntrande verksamhetskultur som stöder delaktighet.
  • en omgivning som inspirerar till att prova själv och ger upplevelser.

Kontaktinformation

Petra Willamo

029 5332 212

petra.willamo@valteri.fi