Våra boendetjänster integreras i den habiliterande och sammanhängande vardag vi skapar för våra unga klienter. Denna vardag bygger vi upp i samråd med den unga personen så att hens åsikt blir hörd. Ungdomarna får habiliteringsinriktad handledning, lösnings- och resursorienterat. Handledningen är individuell och ges både på tu man hand och i gruppsituationer.

De avgiftsbelagda intensiva boendetjänsterna

  • är ämnade även för andra än Valteri elever
  • kan vara kortvariga eller långvariga
  • hjälper den unga nå de mål som planerats i samråd med vårdnadshavare och samarbetsparter.

För boendetjänsterna krävs en betalningsförbindelse från personens hemkommun. På våra olika verksamhetsställen finns personal med ansvar för boendetjänster som gärna ger mer information.

Kontaktinformation

Petra Willamo

029 5332 212

petra.willamo@valteri.fi