Våra boendetjänster är en del av den ungas habiliterande och enhetliga vardag.

Våra boendetjänster integreras i den habiliterande och sammanhängande vardag vi skapar för våra unga klienter. Denna vardag bygger vi upp i samråd med den unga personen så att hens åsikt blir hörd. Ungdomarna får habiliteringsinriktad handledning, lösnings- och resursorienterat. Handledningen är individuell och ges både på tu man hand och i gruppsituationer.

De avgiftsbelagda intensiva boendetjänsterna

  • är ämnade även för andra än Valteri elever
  • kan vara kortvariga eller långvariga
  • hjälper den unga nå de mål som planerats i samråd med vårdnadshavare och samarbetsparter.

För boendetjänsterna krävs en betalningsförbindelse från personens hemkommun. På våra olika verksamhetsställen finns personal med ansvar för boendetjänster som gärna ger mer information.

Kontaktinformation