På Valteri forskar vi i samarbete med universitet, yrkeshögskolor, stiftelser och olika projektnätverk. Samarbetet förverkligas t. ex. genom lärdomsprov och i FoU-projekt. Valteriskolans verksamhetsmodell innehåller många intressanta mål för forskning.

Målet för forskningen kan till exempel vara:

  • funktionsförmågan och dess utmaningar
  • sammankoppling av lärande och habilitering
  • samarbete med familjer
  • sektors överskridande arbetssätt
  • utvecklingsinriktat arbetssätt
  • ett flexibelt och mångsidigt stöd för lärande i en skola för alla

Är du intresserad av Valteri som forskningsobjekt? Kontakta oss eller fyll i ansökan om forskningstillstånd nedan.

Fyll i ansökan om forskningstillstånd