Vi forskar i samarbete med universitet, yrkeshögskolor, stiftelser och olika projektnätverk.

Samarbetet förverkligas t. ex. genom lärdomsprov och i FoU-projekt. Valteri skolans verksamhetsmodell innehåller många intressanta mål för forskning.

Sådana är till exempel:

  • funktionsförmågan och dess utmaningar
  • sammankoppling av lärande och habilitering
  • samarbete med familjer
  • sektors överskridande arbetssätt
  • utvecklingsinriktat arbetssätt
  • ett flexibelt och mångsidigt stöd för lärande i en skola för alla