I våra, av sakkunniga utarbetade, publikationer förenas aktuell teori och praktiska behov.

Publikationerna som är avsedda för professionella kan vara till nytta förutom för undervisnings- och habiliteringspersonal och studerande också för föräldrar samt andra närstående till barn i behov av stöd.

Informationen och verktygen är tillgängliga i många olika former, både i tryck och på webben.

  • facklitteratur
  • guider för användning av olika strategier, tillvägagångssätt och metoder
  • utvärderingsmaterial och utvärderingsverktyg
  • webbföreläsningar
  • avgiftsfria tematiska sidor
  • praktiska tips för olika typer av stödbehov