Miten tarjota varhaista, yksilöllistä ja joustavaa oppimisen tukea – Case Imatra

Taloa rakentaessa tarvitaan vankat pohjat, jotta saavutetaan pitkäikäinen ja kestävä lopputulos. Sama pätee myös oppimisessa. Imatran kaupungin perusopetuksen erityisopetusta on lähdetty määrätietoisesti kehittämään vastaamaan nykypäivän haasteisiin. Olemme kehittäneet yhdessä Valterin kanssa erityisopetukseen niin sanottua periodimallia, jossa alkuopetukseen panostetaan erityisesti, muita vuosiluokkia kuitenkaan unohtamatta.

Ajatuksena on, että alkuopetuksen luokat saavat viikoittain laaja-alaisen erityisopettajan tukea tehostetusti. Muiden vuosiluokkien opetus on jaettu kahden viikon periodeihin. Kolmannen ja neljännen vuosiluokan oppilaat saavat tehostetusti tukea kahden viikon ajan ja viidennen ja kuudennen vuosiluokan oppilaat samalla tavalla kahden viikon ajan. Erityisen tuen oppilaiden erityisopetus järjestetään periodista riippumatta tarvittavalla tavalla.

Opettajien yhteissuunnittelu kaiken a ja o

Mahdollisimman hyvän onnistumisen takaa yhteissuunnittelu luokanopettajan kanssa. Suunnittelussa voidaan ottaa jo ennalta huomioon ne viikot, jolloin erityisopettaja on luokan käytettävissä. Näille viikoille voidaan sisältöjä suunnitella siten, että erityisopettajalta saadaan mahdollisimman kohdennetusti tukea oppimisen kannalta.

Esimerkkinä suunnittelusta käy esimerkiksi kuudennen vuosiluokan matematiikan jaksottaminen siten, että erityisopettaja on mukana uuden jakson aloituksessa. Näin pyrimme varmistamaan sen, että tarvittava tuki on uuden aiheen alkaessa ja oppilailla on mahdollista saada tukea perustaitojen harjoittelussa. Opiskelumotivaation ylläpitämisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, ettei oppilas saa heti uuden alkaessa negatiivisia kokemuksia opiskelusta.

Joustavaa työskentelyä yksilölliset tarpeet huomioiden

Käytännössä työskennellään vaihtelevasti erilaisissa ryhmissä. Välillä erityisopettaja voi ottaa opiskelemaan pienryhmän ja välillä opetus voi tapahtua luokanopettajan ja koko luokan kanssa samanaikaisopetuksena. Joskus joku yksittäinen oppilas voi tarvita kohdennettua tukea ja saada yksilöllistä ohjausta. Välillä myös luokanopettaja voi toimia pienemmän ryhmän kanssa erityisopettajan ottaessa haltuunsa isomman porukan. Tehtäviä täytyy eriyttää eli etenkin pienemmässä ryhmässä oppilaat voivat tehdä hyvinkin erilaisia tehtäviä kuin muu luokka.

Matalan kynnyksen tukea

Kosken koulukeskuksessa on aloitettu kehittämään myös joustavia ryhmiä erityisopetukseen. Ajatuksena on tarjota matalan kynnyksen tukea sellaisille oppilaille, joilla hetkellisesti koulunkäyntiin liittyy haasteita. Haasteet voivat olla moninaisia, joten tiukkaa rajausta joustavassa pienryhmässä opiskelulle ei ole asetettu. Luokan- tai aineenopettaja yhdessä laaja-alaisen erityisopettajan ja joustavan pienryhmän opettajan kanssa katsovat kokonaisuuden, jolla koulunkäynti pyritään turvaamaan mahdollisimman tehostetusti pedagogiset ratkaisut huomioiden.

Kosken koulukeskuksen erityisopetuksen kehittämisessä on peruskivi muurattu ja vankkojen anturoiden valaminen on käynnissä. Parasta aikaa odotamme aineen- ja luokanopettajilta kommentteja siitä, kuinka erityisopetusta voitaisiin kehittää syksyn kokemusten pohjalta eteenpäin. Kommenttien ja omien kokemustemme perusteella pyrimme kehittämään erityisopetusta vastaamaan entistä paremmin tämän päivän koulumaailman tarpeisiin.

Julkaisemme sivuillamme  tietyin väliajoin myös kumppaniemme ja eri alan asiantuntijoiden kirjoituksia vierasblogeina.  Näiden tavoite on tarjota innovatiivisia, ajatuksia herättäviä näkökulmia, kullanarvoisia käytännön vinkkejä  ja uutta suuntaa luotaavia ajatuksia. Tämä blogi kuuluu vierasblogi-sarjaamme ja siihen liittyvä ensimmäinen blogikirjoitus löytyy täältä.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev