Kansallinen ja kansainvälinen yhteistoiminta on välttämätön perusta Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kehittämiskumppanuuksille. Toimimme useissa hankkeissa asiantuntijakumppanina tai koordinaattorina. Yhteistyökumppaneitamme ovat erityisesti opetus- ja kasvatusalan toimijat, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja -yksiköt sekä liitot ja järjestöt.

Kansallisissa kehittämiskumppanuuksissa vahvuuksiamme ovat

  • Monialainen oppimisen ja kuntoutuksen erityisosaaminen
  • Tietotaitomme inklusiivisen koulunkäynnin tukemisessa
  • Kuntatason opetusalan laaja-alaiset kehittämishankkeet.

Tutustu kansallisiin kumppanuuksiimme

Kansainvälisillä kehittämiskumppanuuksilla 
huolehdimme tietotaitomme kehittämisestä ja jakamisesta. Toteutamme niitä erityisesti

  • Erasmus+ -kumppanuus- ja liikkuvuushankkeina sekä
  • Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kehittämishankkeina.

Tutustu kansainvälisiin kumppanuuksiimme

Yhteystiedot