Imatran kouluverkko uudistuu toimintakulttuuria kehittämällä

Imatran Vuoksenniskan koulun oppilaita aulatiloissa.
Imatran Vuoksenniskan koulun oppilaita aulatiloissa.

Imatran kouluverkkoa uudistetaan vuoteen 2021 mennessä. Sen myötä syntyy kolme uutta koulukeskusta Vuoksenniskalle, Mansikkalaan ja Koskelle. Uudistuksen tavoitteena on tarjota tasa-arvoinen ja laadukas opetus kaikille imatralaisille lapsille ja nuorille.

Palveluverkoston rakentamiseen liittyy monia toiminnallisia ja pedagogisia uudistuksia. Oppilaat voivat suorittaa oppivelvollisuuden pedagogisesti yhtenäisessä peruskoulussa esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. Kolme koulukeskusta muodostaa erinomaisen lähtökohdan lähikouluperiaatteen toteutumiselle. Koulujen koko mahdollistaa oppilaille joustavasti järjestetyn tehostetun ja erityisen tuen sekä monipuolisen opetustarjonnan.

Kaikki lähti kolmiportaisesta tuesta

Imatran hyvinvointilautakunta linjasi keväällä 2018 Imatralle uuden erityisopetuksen kokonaisuuden. Siinä erityisopettajien määrää lisätään luokanopettajien ja aineenopettajien työpareiksi ja ohjaajien määrä suhteutetaan 3-portaisen tukeen. Samalla lisätään joustavia pienryhmiä.

Valmistelutyöhön osallistui kanssani erityisopettajista koottu työryhmä, joka lukuvuoden aikana kartoitti laajasti kolmiportaisen tuen asioita, kuten erityisopettajien ja ohjaajien määrää, oppilaiden tuen tarpeen muutoksia, sen hetkistä tuen ja tarpeen kohtaavuutta.

Samaan aikaan vanhemmat tekivät kuntalaisaloitteen pienryhmien palauttamiseksi Imatralle. Tämä aloite oli täysin samaan tavoitteeseen suuntaava, joten lähdimme yhteistä tietä eteenpäin. Koin tämän erittäin positiiviseksi malliksi viedä laajaa kehittämismuutoskokonaisuutta eteenpäin.

Opettajat ja ohjaajat ovat ottaneet uudistuksen positiivisesti vastaan. Osaltaan heille toimintamalli on myös uusi, joten yhteistyön tekemistä sekä työtiimi- ja ryhmätyöskentelyn koulutusta toivottiin.

Opettajat työpareina, yhdessä ja tasavertaisesti

Kouluverkkouudistuksessa erityisopetus otetaan vahvasti mukaan tukemaan koulukeskuksia. Rakennamme joustavia pienryhmiä ja erityisopettajat rantautuvat luokanopettajien sekä aineenopettajien työpareiksi ja tasavertaisiksi tekijöiksi solutiimeihin. Oppilaat saavat tuen omassa lähikoulussaan ja ”poislähettämisen” kulttuurin korvaa ”läsnäolo” – malli.

Ensi lukuvuoden suunnitelmat ovat jo pitkällä. Erityisopettajat ovat parhaillaan suunnittelemassa koulukeskusten painotuksia ja 5-vuotisen tavoitesuunnitelman ensiaskeleita. Kokemuksia pääsemme keräämään jo syksyn aikana. Lähtökohtana on kokeileva pedagogiikka. Voimme muuttaa toimintaa ketterästi niin, että opetus palvelee kaikkia kuitenkin niin, että oppilas on keskiössä.

Yhteinen suunnittelu ja johdon tuki

Yhteiset uuden linjauksen mukaiset toimintamallit työstetään ja rakennetaan tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, rehtoreiden ja opetuspalveluiden päällikön kanssa. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on mukana tukemassa koulukeskuksia suunnittelussa ja kehittämisessä sekä henkilöstön hyvinvointiasioissa. Kun isoa rakenteellista muutosta tehdään, on tärkeää huomioida henkilöstön hyvinvointi ja sen tukeminen. Palaute henkilöstöltä on ollut erittäin positiivista ja olemme saaneet kiitosta tästä uudesta suunnasta. Innolla menemmekin kohti uusia toimintamalleja.

Elokuusta 2018 lähtien sivuillamme on julkaistu tietyin väliajoin myös kumppaniemme ja eri alan asiantuntijoiden blogeja vierasblogeina. Tämä blogi kuuluu vierasblogi-sarjaamme.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje