Oppimisen tuen foorumissa pysähdyttiin pohtimaan keinoja kohdata levottomassa koulumaailmassa

OTF-yleisöä seuraamassa tapahtumaa salissa.
Oppimisen tuen foorumi 2024 vietettiin täyden salin tunnelmissa yli 300 osallistujan voimin. Etäyhteyksin osallistuneita oli linjoilla toista sataa.

Seitsemäs Oppimisen tuen foorumi järjestettiin 11.–12.4.2024 Tampereella. Kahden tapahtumapäivän antina oli ajankohtaistietoa kasvatusalasta, kokemusperäisiä puheenvuoroja sekä läpileikkaus lasten ja nuorten vointiin. 

Lasten ja nuorten sekä perheiden vointi nousi keskiöön OTF-ohjelmassa. Vantaalaiskoulua kohdannut murhenäytelmä oli väistämätön osa kaksipäiväistä oppimisen tuen keskustelufoorumia. Kriisitilanne vertaisympäristössä vaikuttaa jokaiseen lapseen, nuoreen ja aikuiseen.

Opiskeluhuollon palveluiden tärkeyttä peräänkuulutettiin varhaisen tuen toteutumisessa. Tähän viittasi myös tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala avauspuheenvuorossaan. 

”Opiskeluhuollon palveluilla on oltava riittävät puitteet työnsä tekemiseen.”

Multala mainitsi puheessaan myös kännykkäkiellon lakiesityksen, joka annetaan eduskunnalle tänä vuonna. Lainsäädäntömuutoksella pyritään selventämään lain tulkintoja ja koulujen eriäviä käytäntöjä tarjoamalla opettajille yksiselitteinen mahdollisuus kerätä kännykät tunnin aluksi talteen.

Lapsi kohtaa levottomuutta ruudun lävitse

Ensimmäisenä kuultu nuorisolääkäri Silja Kosolan herättelevä asiantuntijapuheenvuoro toimi jatkumona Multalan avaukselle, ja keskittyi digimaailman ja lasten levottomuuden ohella aikuisten vastuuseen asiassa. Meidän tulisi toimia mallina, olla ohjaksissa sekä tietoisia siitä, millaisena maailma näyttäytyy nykylapsille älylaitteen välityksellä. 

Ahdistusta käsiteltiin laajalti ensimmäisenä tapahtumapäivänä, ja aiheen käsittely jatkui jälkimmäisenä päivänä. Se on välttämätöntä viimeaikaisten tapahtumien vuoksi, ja koulun sekä sosiaalisen median keskeinen rooli tuli ilmiselväksi myös ylilääkäri Terhi Aalto-Setälän ja opetusneuvos Riia Palmqvistin yhteisessä puheenvuorossa.

Polarisaatiokehitys huolestuttaa koko yhteiskuntaa koettelevana ilmiönä ja vaikuttaa osaltaan myös oppimistuloksiin. Heillä, keillä menee huonosti, menee aiempaa huonommin.  

Meidän on pidettävä parempaa huolta siitä, että kohtaamme ihan jokaisen, jotta kukaan ei jäisi huonon olonsa kanssa yksin tai vain virtuaalikontaktien varaan. 

Onko aito kohtaaminen asennekysymys?

Tutkija Faruk Nazerin kokemusperäinen esitys kohtaamisten merkityksestä tiellä pakolaisesta akateemiseen maailmaan keräsi erityistä kiitosta osallistujilta. Minäpystyvyys kasvaa, kun aikuinen uskoo lapsen tai nuoren kykyihin ja kohtaa tämän aidosti.

Yleisöstä kuultiin perjantaina pohtiva kommentti siitä, että kohtaaminen on kouluissa osin myös asennekysymys. Koulumaailmassa johtavissa asemissa olevien täytyy muistaa itsekin sitoutua kulttuurin muutokseen ja kannustaa, kun uusia käytäntöjä oltaisiin ottamassa käyttöön.

Malliesimerkki onnistuneesta, koko koulun kattavasta toimintavasta tulikin esiin edeltävänä päivänä Itäkeskuksen peruskoulun rehtori Jutta-Riina Karhusen esityksessä. 

Mitä aikuiset edellä, sitä lapset perässä. Muutos voi lähteä liikkeelle pienistä teoista, ja jo hymyllä päästään liikkeelle kohti positiivisempaa kohtaamista. 

Pidä huolta itsestäsi, niin voit pitää parempaa huolta muistakin

Tämän vuotisen Tärkein olet sinä! -teeman mukaisesti pitkin tapahtumapäiviä korostettiin myös oman jaksamisen vaalimista, jotta voi huomioida parhaalla mahdollisella tavalla muut ympärillään. Tehdä työtä, jossa tuetaan muita onnistumaan, kasvamaan ja oppimaan. 

Valterissa työskentelevät nuorisopsykiatri Perttu Eskelinen ja ohjaava kuntouttaja Ilona Lepistö tiivistivät asian lavalla toteamalla, että vain turvallinen mieli voi oppia ja opettaa.

THL:n kouluterveyskyselyn mukaan yläkoululaiset nukkuvat vähemmän kuin koskaan historiassa, ja koko yhteiskuntamme kärsii liian vähästä nukkumisesta. Se tuottaa levottomuutta, ahdistusta, ja maailma näyttää synkemmältä.

Toiveikkuuttakin oli kuitenkin ilmassa. Nyt jos koskaan on tehtävä töitä valoisampien tulevaisuuskuvien toteutumiseksi ja arvokkaimman pääoman; lasten ja nuorten parhaaksi. 

Mukana monipuolisesti oppimisen tuen toimijoita

Valterin ohella tapahtumassa oli mukana näytteilleasettajina kahdeksan oppimisen tuen palveluita tarjoavaa tahoa.

Oulusta mukaan tulleet Ammattiopisto Luovin työntekijät Riina Karvonen, Jaana Heikkinen ja Marjo Vilppola totesivat, että osallistujia mietitytti osastolla etenkin se, kuinka tunnistaa tuen tarve sekä tarjota oikeanlaisia palveluita oikeaan aikaan.

(Uutinen jatkuu kuvan jälkeen.)

Ammattiopisto Luovissa työskentelevät Riina Karvonen, Jaana Heikkinen ja Marjo Vilppola poseeraavat OTF-kuvakehyksen kanssa.
Ammattiopisto Luovissa työskentelevät Riina Karvonen (vas.), Jaana Heikkinen ja Marjo Vilppola olivat tyytyväisiä vilkkaisiin tapahtumapäiviin.

”Hyvinvointialueilla eletään muutosvaihetta, mutta siitä huolimatta tiedonkulun opiskeluhuollon suuntaan täytyy säilyä katkeamattomana. Tarvitaan asioiden yhteistä sanoittamista, jotta tietoa siirtyy riittävästi ja myös ymmärrettävästi”, kolmikko tuumaa.

Samoilla linjoilla olivat Kiipulan ammattiopiston kehitysjohtaja Petteri Ora ja koulutuspäällikkö Sanna Säkkinen.

”Etenkin siirtymävaiheissa, esimerkiksi perusopetuksesta toiselle asteelle, ollaan tilanteissa, joissa tiedon tulee siirtyä saumattomasti eri tahojen välillä”, he toteavat.

Puhututtavat ilmiöt ovat samankaltaisia yli koulutusasteiden, ja niinpä toisen asteen toimijoilla riitti juteltavaa varhaiskasvatusalan ammattilaistenkin kanssa muun muassa perheiden hyvinvoinnista. Tärkeä perustyö tehdään jo varhain.

Onnistunut tapahtuma toteutetaan taas ensi vuonna 

Oppimisen tuen foorumi toteutettiin tänäkin vuonna hybriditapahtumana, jolloin sekä paikan päälle Tampereelle saapuneet että Howspace-alustan kautta ohjelmaa seuranneet etäosallistujat olivat aktiivinen osa tapahtuman kulkua. Tapahtumaan pystyi ottamaan osaa myös OTF-ryhmäpassilla, joka mahdollisti useamman saman työyhteisön henkilön osallistumisen yhteisestä tilasta.

Mutkitta maaliin menneitä järjestelyitä kiiteltiin niin yleisössä kuin etäyhteyksin. 

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Opetushallituksen kanssa. Opetushallitus isännöi seuraavaa Oppimisen tuen foorumia 14.–15.4.2025 Helsingissä. 

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev